Robert Mazur

Radca prawny, wspólnik 

Doświadczony prawnik procesowy. Z rynkiem usług prawniczych związany już od drugiego roku studiów prawniczych (1997). Specjalizuje się w postępowaniach przeciwko instytucjom finansowym. Od 2014 roku reprezentuje kredytobiorców w postępowaniach przeciwko bankom stosującym nielegalne konstrukcje umów kredytów pseudofrankowych.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2000) oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (Prawo Europejskie – 2004). Od 2006 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Izabela Łebko-Mazur

Adwokat, wspólnik 

Doświadczona adwokat, aktualnie prowadząca odrębną praktykę adwokacką w zakresie rozwodów, alimentów, podziałów majątku, konkubinatu, kontaktów z dziećmi, spadków i zasiedzeń, a także postępowań karnych (niealimentacja, znęcanie, zniesławienia).

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003) oraz aplikację sędziowską (2010). Od 2012 Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Kontakt bezpośredni: Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Łebko-Mazur, ul. Kościuszki 8, Piaseczno, adres email: ilm@mazuriwspolnicy.pl, tel. 22 111 00 68 lub 22 111 00 69

Dominik Gluza

Radca prawny [Specjalizacja: kredyty pseudofrankowe]

Świadczył usługi prawnicze m.in. dla: jednej z największych polskich kancelarii, administracji państwowej na szczeblu centralnym, dużych spółek handlowych (w tym notowanych w ramach WIG20).
Twórca zaawansowanych strategii procesowych. Miłośnik nowych technologii. Współtwórca szeregu przepisów w obszarze sektora telekomunikacyjnego. Prawnik stosujący tzw. realistyczną koncepcję prawa – skupia się na praktycznym podejściu do przepisów.

dr Beata Sieńko-Kowalska

Radca prawny [Specjalizacja: kredyty pseudofrankowe]

Od 2011 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doktor nauk prawnych (tytuł uzyskany na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). Ukończyła Podyplomowe Studia Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych, jak i wieloletnią praktykę w obsłudze prawnej firm oraz w zakresie nadzoru korporacyjnego. Autorka publikacji z obszaru prawa gospodarczego, finansowego i bankowego.

Wojciech Sawicki

Adwokat [Specjalizacja: kredyty pseudofrankowe]

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze bankowym, jak również współpracując ze znaną kancelarią prawną (obsługującą m.in. podmioty warszawskiej GPW), a także współpracując ze stowarzyszeniem wspierającym osoby poszkodowane przez wymiar sprawiedliwości. Od 2014 roku zajmuje się pomocą prawną dla konsumentów pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami sektora bankowego.
Doświadczony prawnik procesowy, dla którego sala sądowa jest wiodącym miejscem wykonywania zawodu.

Justyna Wyszczelska

Radca prawny [Specjalizacja: kredyty pseudofrankowe]

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2013 r. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych kancelarii specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych.
Z sukcesem reprezentuje konsumentów w sporach sądowych wytaczanych bankom.

Karol Ciupa

Radca prawny [Specjalizacja: kredyty pseudofrankowe]

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Swoje, wieloletnie doświadczenie zdobywał w sektorze bankowym, a następnie współpracując ze znaną kancelarią prawną (zajmując się głównie prowadzeniem procesów w sprawach o wysokim stopniu skomplikowania prawnego i faktycznego). Posiada bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów instytucjonalnych oraz klientów indywidualnych.

Piotr Kwitowski

Radca prawny [Specjalizacja: kredyty pseudofrankowe]

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2011 r. Pierwsze czynności z obszaru stosowania prawa podejmował już w roku 2002, a w kancelariach od roku 2007. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółek oraz doradztwa restrukturyzacyjnego.
Reprezentuje klientów Kancelarii w sporach z bankami stosującymi w umowach kredytowych niedozwolone postanowienia umowne.

Mateusz Skokowski

Aplikant radcowski
[Specjalizacja: kredyty pseudofrankowe]

Prawnik, a przy tym absolwent Instytutu Nauk Politycznych w Rennes. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w obsłudze prawnej organizacji pożytku publicznego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2017 roku.

Marzena Balczewska-Kowalska

Aplikant radcowski
[Specjalizacja: kredyty pseudofrankowe]

Absolwentka studiów prawniczych Uczelni Łazarskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Z Kancelarią związana od 2017 r. Zdobywała doświadczenie w polskich oraz międzynarodowych kancelariach. Aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Piotr Klapo-Malczyk

Aplikant radcowski [Specjalizacja: kredyty pseudofrankowe]

Absolwent studiów prawniczych na Uniwesytecie Warszawskim. Swoją pracę związaną z ochroną praw konsumentów rozpoczynał w 2015 roku, zaś z Kancelarią związany jest od końca roku 2016. Aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ewelina Zaczek-Sołtys

Aplikant radcowski [Specjalizacja: kredyty pseudofrankowe]

Absolwentka studiów prawniczych na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Z Kancelarią związana od 2015 r. Zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach już podczas studiów prawniczych. Aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Piotr Półbratek

Aplikant radcowski [Specjalizacja: kredyty pseudofrankowe]

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego – studiów podyplomowych o kierunku prawo gospodarcze i handlowe, od 2018 roku aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych. Pierwsze kroki na drodze zdobywania doświadczenia zawodowego stawiał w kancelariach w Lublinie oraz Krakowie, gdzie związany był z tematyką klauzul abuzywnych oraz ochroną praw konsumentów.

Piotr Otyszecki

Aplikant adwokacki [Specjalizacja: kredyty pseudofrankowe]

Aplikant adwokacki III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wewnętrznych działach prawnych wiodących w swoich branżach firm, m.in. telewizyjnej oraz ubezpieczeniowej, departamencie compliance domu maklerskiego, a następnie w znanej warszawskiej kancelarii adwokackiej. Autor artykułów publikowanych na renomowanych serwisach internetowych poświęconych tematyce prawniczej.