TU JESTEŚ:    SPECJALIZACJE => KREDYTY => UNWW MBANK


"Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego"

w banku mBank (Multibank, BRE Bank)

Postanowienia dotyczące tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu (UNWW) były stosowane przez wiele banków. Konstrukcja "ubezpieczenia" w bardzo wielu przypadkach była niezgodna z prawem (nielegalna), co potwierdzają sądy - zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji.

Zajmujemy się sprawami "ubezpieczenia niskiego wkładu" wpisanego do umów kredytowych zawartych (podpisanych) do dnia 23 stycznia 2009 r.


Zachęcamy też do odwiedzenia poprzedniej strony, tj. podstrony dotyczącej kredytów.MAM W UMOWIE mBank „UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU” (EURO/CHF/PLN) – CO Z TYM ZROBIĆ ?

1.

W pierwszej kolejności prosimy przygotować w formacie PDF:
- skan Państwa umowy kredytowej;
- aneksy do umowy, które dotyczyły ubezpieczenia niskiego wkładu;
- potwierdzenia zapłaty składek UNWW (można pobrać z systemu bankowości online albo uzyskać w placówce banku).
Zbiór takich dokumentów należy przesłać na adres franki@mazuriwspolnicy.pl  (przyjmujemy maile o wielkości do 25 MB).

Zajmujemy się sprawami "ubezpieczenia niskiego wkładu" wpisanego do umów kredytowych zawartych (podpisanych) do dnia 23 stycznia 2009 r.

Oczywiście mogą Państwo również umieścić zbiór swoich plików na dowolnym serwerze, a pocztą e-mail wysłać nam tylko link do takiego zbioru (wówczas nie ma problemów z wielkością załącznika).


Osoby zainteresowane szyfrowaniem, które korzystają z PGP, mogą użyć naszego klucza publicznego znajdującego się tutaj.
Można także wysłać nam zaszyfrowany plik *.7z lub *.zip lub *.rar i podać nam hasło telefonicznie - przykładowy poradnik o takim uproszczonym szyfrowaniu znajduje się tutaj lub tutaj.
2.

Po otrzymaniu skanów prawnicy Kancelarii bezpłatnie przeprowadzą weryfikację umowy pod kątem możliwości wystąpienia o zwrot składek, które zostały zapłacone bankowi.

Bezpłatna analiza dotyczy między innymi wystąpienia tzw. przesłanek abuzywności w konkretnej umowie, przedawnienia roszczeń oraz innych kwestii istotnych z punktu widzenia ewentualnego powództwa przeciwko bankowi.

Wskazany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do przesłania przez Kredytobiorców skanów. E-mail ten nie służy do prowadzenia nielimitowanych konsultacji prawniczych, ujawniania naszych statystyk, strategii procesowych, odpytywania nas o szczegółowe doświadczenia z sali sądowej itp. Indywidualne konsultacje prawnicze są prowadzone w siedzibie Kancelarii - spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem jest odpłatne i odbywa się po umówieniu terminu.3.

Jeżeli Kancelaria ustali, że istnieją solidne podstawy do wystąpienia z roszczeniami, przedstawia ofertę (w formie e-mail).

Porada techniczna: zalecamy Państwu regularnie sprawdzać folder "spam" (znajdujący się w Państwa skrzynce pocztowej), gdyż niektóre serwisy pocztowe (zwykle bezpłatne) przenoszą część maili do katalogu "spam".


4.

Jeżeli Klient zaakceptuje ofertę, Kancelaria przygotowuje projekt umowy dotyczącej obsługi prawnej. Po podpisaniu umowy Kancelaria podejmuje działania w imieniu Klienta.


JAKA JEST FORMA DZIAŁAŃ PRAWNYCH?

Najpierw Kancelaria wzywa bank do dobrowolnej zapłaty. Po naszym formalnym wezwaniu bank może dobrowolnie oddać wszystkie składki UNWW wraz z odsetkami. W takim przypadku nie składamy pozwu, a Klient nie ponosi kosztów procesu sądowego. Jednakże w większości przypadków banki nie zwracają składek w sposób dobrowolny, a w konsekwencji niezbędne jest uruchomienie procedury sądowej.
CZY SPRAW UNWW WYGRANYCH Z BANKIEM JEST DUŻO?

Tak. Ilość korzystnych wyroków w sprawach UNWW jest znaczna - nawet na portalu orzeczeń (prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości) można znaleźć wiele korzystnych wyroków, a jest to przecież baza fragmentaryczna (wręcz szczątkowa).CZY KANCELARIA POSIADA PRAWOMOCNE WYGRANE UNWW?

Tak. Sprawy rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Warszawie z reguły są zaskarżane przez bank do sądu drugiej instancji (Sądu Okręgowego w Warszawie), który w sprawach UNWW zazwyczaj wydaje orzeczenia korzystne dla konsumentów. Po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy orzeczenie Sądu Rejonowego staje się prawomocne.

W przypadku korzystnego wyroku Sądu Okręgowego przegrywający bank jest zmuszony zwrócić wszystkie środki, które pobrał tytułem "ubezpieczenia niskiego wkładu", jak również musi zwrócić odsetki od bezprawnie przetrzymywanych środków. Ponadto bank jest zobligowany do zwrotu takich kosztów, jak opłaty sądowe, a także - w przypadku wezwania na rozprawę Klienta mieszkającego poza Warszawą - koszt podróży Klienta lub noclegu Klienta w Warszawie.CZY BANK ZWRACA "SKŁADKI" UNWW?

Tak, bank zachowuje się racjonalnie. Jeśli bank nie zwróciłby składek określonych w wyroku, narażałby się na wszczęcie przeciwko niemu (bankowi) postępowania egzekucyjnego (komorniczego). Zwrot jest zwykłym przelewem bankowym - wygląda tak:
pozew


Zastrzeżenia formalne: Powyższe warunki dotyczą spraw standardowych, w których suma nieprzedawnionych składek konsumenta wynosi minimum 5.000 złotych. Sprawy o zwrot mniejszej sumy składek oraz sprawy niestandardowe (np.: z przekształceniami po stronie kredytobiorców; z wątkiem działalności gospodarczej; z nietypowym brzmieniem klauzul abuzywnych) wyceniane są w odmienny sposób. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego - szczegółowa oferta znajduje się w indywidualnym projekcie umowy.Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k.   Aleja Róż 12 lok. 6   00-556 Warszawa   KRS 0000387020