Kredyty “CHF” pierwszego typu

czyli umowy podpisane z mBANK, BRE BANK, MULTIBANK.

Jeśli nie jesteście Państwo przekonani, co można zrobić w sprawie Państwa kredytu, zapoznajcie się przede wszystkim z następującymi materiałami:

   Dlaczego uważamy, że warto zająć się swoją umową kredytową “CHF”?

   Mam kredyt “we frankach” – co robić?

Łatwe uruchomienie procedury

W szóstym roku pracy przeciwko nieuczciwym bankom znacznie uprościliśmy uruchomienie procedury prawnej. Teraz wystarczy kilka bardzo prostych kroków (wszystkie opisane poniżej).

1. Dokumenty

W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie nam skanów następujących dokumentów:
1) umowa o kredyt hipoteczny;
2) regulamin – jeżeli był załączony do Państwa umowy (często zwany „Częścią Ogólną Umowy”, „COU” lub podobnie);
3) aneksy do umowy (wszystkie aneksy, np. zwiększające kredyt, zmieniające walutę spłat, odraczające spłaty itd., a także zmiany regulaminu wysyłane Państwu przez bank).


Zbiór takich dokumentów – najlepiej w formacie .PDF – prosimy przesłać na adres franki@mazuriwspolnicy.pl (wraz z poniższym oświadczeniem).

Prosimy wkleić do Państwa wiadomości takie oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k., w związku z analizą dokumentacji mojej umowy kredytu, na zasadach określonych pod adresem mazuriwspolnicy.pl/rodo/zgoda

oraz prosimy, aby na końcu treści maila podpisali się imionami i nazwiskami wszyscy kredytobiorcy (wystarczy wpisać imiona i nazwiska na klawiaturze, a więc nie potrzeba podpisu własnoręcznego).

Wielkość/waga e-maili:
Przyjmujemy maile o wielkości do 25 MB. Oczywiście mogą Państwo również umieścić zbiór swoich plików na dowolnym serwerze, a pocztą e-mail wysłać nam tylko link do takiego zbioru (wówczas nie ma problemów z wielkością załącznika).

Szyfrowanie poczty dla zainteresowanych [kliknij aby rozwinąć]

Osoby zainteresowane szyfrowaniem, które korzystają z PGP, mogą użyć naszego klucza publicznego znajdującego się tutaj.
Można także wysłać nam zaszyfrowany plik *.7z lub *.zip lub *.rar i podać nam hasło telefonicznie – przykładowy poradnik o takim uproszczonym szyfrowaniu znajduje się tutaj lub tutaj.

Inne sposoby dostarczenia dokumentów [kliknij aby rozwinąć]

Skany dokumentów można dostarczyć nam również na płycie CD lub pen-drive, a także w formie papierowych, uprzednio przygotowanych kopii.

2. Sygnatura MIW_xxxx

Po przesłaniu nam skanów dokumentów prosimy o cierpliwe oczekiwanie na kontakt z naszej strony. Skontaktujemy się z Państwem w formie wiadomości e-mail. W wiadomości od nas otrzymają Państwo indywidualną sygnaturę (wygląda ona np. tak: MIW_1000). We wszelkiej dalszej korespondencji będziemy posługiwać się tą sygnaturą i będziemy Państwa prosić o posługiwanie się nią (należy zawsze dodawać ją do tematu wiadomości e-mail).

Czas oczekiwania [kliknij aby rozwinąć]

Naszym priorytetem, a zarazem obowiązkiem, jest skoncentrowanie się na procesach sądowych, które obecnie się toczą. Dlatego w czasie zwiększonego natężenia zapytań kierowanych do naszej Kancelarii może się zdarzyć, że na Państwa maile odpowiemy po pewnym czasie.

Jeśli przez kilka dni roboczych nie ma odpowiedzi z naszej strony, zalecamy Państwu sprawdzić, czy Państwa skrzynka pocztowa nie przeniosła naszej wiadomości do folderu “spam”. Można też do nas zadzwonić – tel. 22 521 07 00.

3. Analiza dokumentów

Analiza przesłanej nam dokumentacji jest odpłatna (opłata dla większości umów wynosi 99 zł + VAT, czyli 121,77 złotych brutto). Jednak w związku z licznymi prawomocnymi wyrokami, uzyskanymi przez naszą Kancelarię, w okresie promocyjnym od 1 lutego do 31 marca 2019 r. analiza umów dla naszych nowych Klientów jest bezpłatna.

Z uwagi na okres wakacyjny czas trwania analizy wynosi obecnie 2 tygodnie. Od września czas oczekiwania zostanie skrócony do 4 dni.

Dlaczego analiza jest konieczna? [kliknij aby rozwinąć]

Aby uruchomić procedurę sądową, dana umowa kredytu powinna jednocześnie spełniać dwa warunki:
1) umowa musi zawierać nielegalne postanowienia;
2) umowa nie może zawierać treści, które blokują wytoczenie powództwa (lub istotnie obniżają szanse powodzenia). Niestety niektóre podmioty obecne od niedawna na rynku (niestety także te, które zajmują się tematyką spraw „frankowych”) najwyraźniej nie zdają sobie sprawy z istnienia takich treści, co może prowadzić do wytaczania powództw w sprawach nie rokujących uwolnienia się od franka szwajcarskiego lub rokujących bardzo słabo.
Umowy kredytowe różnią się między sobą (nawet te stosowane przez ten sam bank), dlatego każdą musimy weryfikować osobno.

Celem naszej analizy prawnej jest ustalenie, czy Państwa umowa spełnia obydwa powyższe warunki. Dodatkowo przedstawimy Państwu wstępne oszacowanie kwot, które są Państwu należne (od banku).

Jeśli nie dostrzeżemy podstaw do kierowania roszczeń wobec banku, otwarcie przedstawimy taką informację. Często możemy zasugerować inne rozwiązania, stosownie do konkretnych wyników analizy.

Cena analizy [kliknij aby rozwinąć]

Analiza Państwa dokumentów kosztuje 99 zł + VAT (czyli 121,77 złotych brutto).
Opłata ta jest stała, niezależna od banku, typu umowy i liczby dokumentów.

Wyjątek: analiza umowy zawartej z Getin Noble Bank (i jego wcześniejszymi formami: DomBank, Metrobank itp.) kosztuje 199 zł + VAT (czyli 244,77 złotych brutto). Weryfikacja umów grupy Getin jest bardziej pracochłonna.
W związku z licznymi prawomocnymi wyrokami, uzyskanymi przez naszą Kancelarię w okresie promocyjnym od 1 lutego do 31 marca 2019 r. analiza umów dla naszych nowych Klientów jest bezpłatna.

4. Oferta obsługi

Jeśli analiza zakończy się pozytywnie, otrzymają Państwo indywidualną ofertę obsługi prawnej.

Dlaczego nie ma jednej uniwersalnej oferty? [kliknij aby rozwinąć]

Każda sprawa jest inna (różne umowy, różne sądy, różne wydziały, różni sędziowie, różne kancelarie po stronie banku, różne strategie obronne banków, różne taktyki poszczególnych kancelarii, różny nakład naszej pracy itp.), a także inna jest wartość dochodzonych roszczeń i uzyskiwanych korzyści, a w konsekwencji honorarium jest zróżnicowane.

Dążymy do zaoferowania jak największej dostępności naszych usług, dlatego honorarium Kancelarii opiera się w istotnej części na tzw. premii za sukces, a więc jest w tej części należne Kancelarii jedynie w przypadku, gdy sprawa zostanie wygrana.
Przy tym honorarium Kancelarii może być płatne w bardzo dogodnych i do tego nieoprocentowanych ratach, w wybranej przez Klienta ich liczbie (szczegóły każdorazowo określa nasza oferta).

5. Dodatkowy Raport (dla zainteresowanych)

Dla Klientów oczekujących bardziej szczegółowych informacji przygotowujemy dodatkowy raport dotyczący ich umowy kredytowej oraz skutków finansowych usunięcia z umowy niedozwolonych treści w zakresie tzw. indeksacji/waloryzacji. Raport jest płatny. Nie jest to element konieczny do uruchomienia procedury sądowej. Jeśli zlecą nam Państwo sporządzenie raportu, będą Państwo musieli uzyskać od banku kilka zaświadczeń.

Jestem zainteresowany dodatkowym raportem [kliknij aby rozwinąć]

Raport zawiera przede wszystkim dokładniejsze informacje na temat wysokości ewentualnych roszczeń wobec banku, lecz jednocześnie wymaga uprzedniego uzyskania przez Państwa od banku dokumentów finansowych w postaci – zazwyczaj – zaświadczenia (szczegóły niżej).

Raport przygotowywany przez Kancelarię ma formę syntetycznego dokumentu, obejmującego informacje o umowie oraz wnioski (zwykle 5-8 stron). Z uwagi na uproszczoną formę językową oraz syntetyczną strukturę raport nie jest opinią prawną.

Czas przygotowania raportu – z uwagi na priorytetowy charakter obsługi procesów, będących już w toku – wynosi około 4-8 tygodni.

Cena raportu dla konsumentów jest zależna od tego, z którym bankiem została zawarta umowa:
=> BRE BANK / MULTIBANK (obecnie mBank S.A.): raport w cenie 200 zł + VAT (246 zł brutto) za każdą umowę;
=> Millennium S.A.: raport w cenie 200 zł + VAT (246 zł brutto) za każdą umowę;
=> Pozostałe banki: raport w cenie 469 zł + VAT (576 zł brutto) za każdą umowę.

Abyśmy mogli wykonać dla Państwa dodatkowy (fakultatywny) raport, będą Państwo musieli samodzielnie uzyskać od banku zestawienie (zaświadczenie) obejmujące informacje za okres od podpisania umowy o kredyt aż do dziś:
1) zestawienie obrazujące daty płatności każdej z rat oraz oprocentowanie zastosowane przez bank do każdej raty;
2) zestawienie kwot pobranych przez bank [Uwaga: kwoty te powinny być wyrażone w PLN. Dopiero po podpisaniu aneksu umożliwiającego spłacanie kredytu bezpośrednio we franku (i tylko za okres po jego podpisaniu) można posługiwać się CHF];
3) informacja o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej transzy.

 WZOR Bank wyda takie zaświadczenie na Państwa wniosek. Mogą Państwo posłużyć się wzorem wniosku, który załączamy obok. Zaświadczenia są wydawane przez banki odpłatnie – koszt zaświadczeń jest zależny od cennika banku (a niekiedy nawet od praktyki danego oddziału).

Prosimy nie przesyłać: samodzielnie pobranych wyciągów bankowych, niekompletnych harmonogramów, własnych plików typu Excel, potwierdzeń przelewów, własnych opisów zmian oprocentowania. Prosimy posługiwać się syntetycznymi zestawieniami (zaświadczeniami) przygotowanymi przez bank na Państwa wniosek.

Banki wydają zaświadczenia według własnego formatu (w jednym dokumencie lub w kilku dokumentach). Oto przykład zaświadczeń jednego z banków:
 oprocentowanie
 oprocentowanie
 oprocentowanie

Podkreślamy, że raport jest elementem dodatkowym – realizujemy go na wyraźne zlecenie Klienta. Można uruchomić procedurę sądową bez sporządzania raportu i tak też dzieje się praktycznie we wszystkich przypadkach powierzanych nam spraw.

6. Umowa z Kancelarią

Do dalszego działania potrzebujemy sformalizowania naszej współpracy. W tym celu przygotujemy dla Państwa papierową umowę, w której przedstawimy warunki współpracy, a zwłaszcza zakres naszej pracy. Uzyskamy też od Państwa pełnomocnictwo, które będzie niezbędne do działania w Państwa imieniu.

7. Uruchamiamy procedurę

Uruchamiamy procedurę zgodnie z ustaleniami. Najczęściej najpierw wzywamy bank do dobrowolnego uznania roszczeń, a następnie przygotowujemy pozew. Więcej informacji o procedurze przedstawiamy Państwu poniżej.

Co jest celem pozwu?

Kancelaria nie domaga się “przewalutowania”. Zasadniczym celem jest całkowite wyeliminowanie z umowy „waluty obcej” (zwykle franka szwajcarskiego), z datą wsteczną (na dzień podpisania umowy), ale przy zachowaniu oprocentowania przewidzianego w umowie (zwykle opartego o LIBOR). Jest to działanie potocznie określane jako “odfrankowienie”.

Żądamy, aby sąd stwierdził, że w przypadku Państwa umowy – na skutek naruszenia przepisów przez bank – w rzeczywistości nigdy nie było żadnego kredytu w CHF (a tym samym nie powinien pojawić się wzrost zadłużenia, a bank nie powinien był pobierać zawyżonych rat). Oprocentowanie pozostawiamy według dotychczasowych zasad (LIBOR+marża). Jest to zgodne z przepisami unijnymi oraz polskimi (obowiązującymi również w dacie podpisywania umowy kredytu).

Jeżeli np. otrzymali Państwo od banku kwotę 300.000 zł, to wyliczamy dla Państwa raty dla kredytu wynoszącego 300.000 zł. Wszelkie wirtualne zamiany kredytu na walutę obcą (dokonane przez bank) winny być pominięte, tak jakby ich nigdy nie było.

Nie ma żadnych przeszkód prawnych lub technicznych, aby kredyt udzielony w złotych był oprocentowany według stawki LIBOR. Potwierdzają to biegli sądowi (posiadamy takie dokumenty), a nawet praktyka banków (w przeszłości zdarzały się umowy tego typu).

Usunięcie „elementu walutowego” zgodnie z prawem następuje z datą wsteczną. Nie chodzi więc o to, żeby „przewalutować” kredyt „frankowy” po jakimś kursie, lecz o to, by sąd potwierdził, że ten kredyt nigdy (ani przez chwilę) nie był „frankowy”. Umowa trwa nadal, jednakże przy założeniu, że nigdy nie było przeliczeń na franki (w praktyce winno to oznaczać spadek zadłużenia i zwrot przez bank nadmiernie pobranych rat). Większość orzeczeń sądowych ma właśnie taki kierunek (zob. poniżej).

Jednak umowy kredytowe są niezgodne z prawem na wiele sposobów. Czyli naruszają nie tylko przepisy konsumenckie, ale wiele innych. Może się okazać, że sąd zajmujący się daną sprawą uzna w ogóle całą umowę za nieważną, czyli uzna, że umowa nigdy nie istniała. Nasze pozwy przedstawiają także argumenty przemawiające za całkowitą nieważnością umowy kredytu. Takie wyroki również zapadają, lecz w mniejszości.

Wybór takiej lub innej ścieżki zależy w dużej mierze od konkretnego sędziego, który dokonuje oceny prawnej konkretnej umowy.

Czy są korzystne wyroki?

Tak, jest już bardzo wiele korzystnych orzeczeń.

2016:
Pierwsze korzystne wyroki zapadły w pierwszej połowie 2016 r., w tym m.in. pierwszy w Polsce prawomocny wyrok wydany na rzecz naszych Klientów. Orzeczenia te dotyczyły głównie spraw wszczętych jeszcze w 2014 roku.

 • wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku ze stycznia 2016 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z maja 2016 r.;
 • wyrok Sądu Rejonowego w Świeciu z czerwca 2016 r. (wyrok prawomocny, uznanie roszczenia przez bank);
 • wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu (dla Wrocławia Śródmieścia) z lipca 2016 r.;
 • wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu (dla Wrocławia–Fabrycznej) z lipca 2016 r. (wyrok prawomocny);
 • wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z sierpnia 2016 r. (wyrok prawomocny);
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z września 2016 r.;
 • wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z września 2016 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z października 2016 r.;
 • wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z listopada 2016 r.;
 • wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z grudnia 2016 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z grudnia 2016 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku z grudnia 2016 r.;

2017:

 • wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie (Śródmieście) ze stycznia 2017 r.;
 • wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie (Warszawa-Wola) ze stycznia 2017 r.;
 • wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie ze stycznia 2017 r.;
 • wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z lutego 2017 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z kwietnia 2016 r. (wyrok prawomocny);
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z marca 2017 r. (wyrok prawomocny);
 • wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z marca 2017 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z marca 2017 r.;
 • wyrok Sądu Rejonowego w Krakowie z marca 2017 r.;
 • wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy z kwietnia 2017 r. (wyrok prawomocny);
 • wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z kwietnia 2017 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z maja 2017 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z czerwca 2017 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z czerwca 2017 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z lipca 2017 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z lipca 2017 r. (wyrok prawomocny);
 • wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z sierpnia 2017 r. (wyrok prawomocny);
 • wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z sierpnia 2017 r.;
 • wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z sierpnia 2017 r. (tydzień później);
 • wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z września 2017 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z października 2017 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z października 2017 r.;
 • wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z października 2017 r.;
 • wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z listopada 2017 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z grudnia 2017 r.;
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z grudnia 2017 r. (wyrok prawomocny);

2018: (stan na 28 lutego 2018 r.)

 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ze stycznia 2018 r. (wyrok prawomocny);
 • wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie ze stycznia 2018 r.;
 • wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z 13 lutego 2018 r. (wyrok prawomocny)zobacz
 • wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z lutego 2018 r. (wyrok prawomocny)posłuchaj
 • wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 2 lipca 2018 r.
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 sierpnia 2018 r.
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 października 2018 r
 • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 23 października 2018 r.
 • wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 24 października 2018 r.
 • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 6 listopada 2018 r.
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 listopada 2018 r.

Czy są prawomocne wyroki?

wroclawTak. Na powyższym zestawieniu zaznaczyliśmy prawomocne orzeczenia. Przykłady prawomocnych wyroków, opatrzone naszym krótkim komentarzem, prezentujemy na oddzielnej podstronie [kliknij]

Czy są inne ważne orzeczenia?

Tak. W sprawach sądowych dotyczących kredytów dzieje się bardzo wiele – uważamy, że wszystkie istotne wydarzenia powinny być uwzględniane w toczących się procesach.

Przykładowo, bardzo korzystny dla kredytobiorców wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 20 września 2017 roku spowodował, że możemy jeszcze bardziej rozszerzyć argumentację korzystną dla naszych Klientów.

Z kolei prawomocnie przegrana przez mBank sprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie (wyrok z 13 grudnia 2017 r.), pozwala na przedstawienie kolejnych korzystnych dla naszych Klientów argumentów, dotyczących tzw. „nowych klauzul indeksacyjnych”, gdyż wyrok ten po raz pierwszy w Polsce potwierdził, że również klauzule wprowadzone przez banki do części umów po 2011 roku są sprzeczne z prawem.

Kapitalne znaczenie ma bardzo niekorzystna dla banków uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r., o której mówimy szerzej tutaj.

Przedstawianie przez nas kolejnych argumentów w toczących się sprawach może nieco wpływać na odsunięcie w czasie chwili wydania wyroku, gdyż nie tylko sąd musi się z nimi zapoznać, ale zazwyczaj bank ma także prawo aby się do tych zarzutów ustosunkować. Uważamy jednak, że sąd powinien otrzymać możliwie pełną argumentację i orzec mądrze, a nie tylko szybko.

Jaki wyrok może zapaść w mojej sprawie?

Nasza Kancelaria konsekwentnie stoi na stanowisku, że jedynym poprawnym rozstrzygnięciem w sprawie o kredyt „indeksowany” jest pełne „odfrankowienie” kredytu z mocą wsteczną. Wynika to nie tylko z wielu orzeczeń sądowych zapadłych w Polsce, ale przede wszystkim z prawa unijnego (polskie przepisy są jego kopią), z opinii przedstawicieli nauki prawa i z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Poprawnym prawniczo rozwiązaniem jest także stwierdzenie nieważności umowy kredytu, czyli uznanie, że umowy nie ma i nie było.

Warianty orzeczenia sądowego [kliknij aby rozwinąć]

Według polskiej procedury sądowej co do zasady możliwe są następujące kierunki orzeczenia sądu w Państwa sprawie:

– uwzględnienie powództwa w całości, w oparciu o zarzut abuzywności – jest to rozwiązanie prawidłowe. Polega na tym, że sąd uznaje, że umowa jest wadliwa w zakresie „frankowości”, a jedynym dopuszczalnym skutkiem tego stanu rzeczy jest kredyt złotówkowy, uwolniony z datą wsteczną od CHF. Wówczas sąd zasądza kwotę, której domagamy się w pozwie, czasami po jej sprawdzeniu przez biegłego sądowego.

– uwzględnienie powództwa w całości, w oparciu o zarzut nieważności – jest to również rozwiązanie zasadniczo prawidłowe. Polega na tym, że sąd uznaje, że wskutek różnych uchybień umowa jest nieważna w całości. W efekcie sąd uznaje całą umowę za nieistniejącą. Wówczas sąd zasądza kwotę, której domagamy się w pozwie. Na wszystkie sprawy zakończone prawomocnie w 2018 roku (wszystkie sprawy zakończone prawomocnie w 2018 roku zakończyły się sukcesem naszych Klientów) do unieważnienia kredytu doszło tylko w jednej sprawie. Zdecydowanie bardziej rozpowszechnione jest klasyczne „odfrankowienie” umowy.

– uwzględnienie powództwa w części – jest to rozwiązanie nieprawidłowe, gdyż jest korzystne dla kredytobiorcy tylko w części. Może mieć miejsce, jeżeli sąd uzna, że umowa jest wadliwa, ale podejmie próbę jej naprawiania. Np. w miejsce postanowień sprzecznych z prawem sąd postanowi wprowadzić jakieś nowe zasady (np. rozliczanie się przez strony po kursie innym niż ten z bankowych tabel). Takie wyroki zdarzają się na szczęście bardzo rzadko i są merytorycznie błędne. Do takiego naprawiania nie ma w Polsce podstaw prawnych, a prawo unijne tego wprost zabrania. W takim wypadku sąd zasądza część kwoty żądanej w pozwie, a nie jej całość.

– oddalenie powództwa – jest to rozwiązanie nieprawidłowe. Może nastąpić głównie wtedy, gdy sąd np. stwierdzi, że umowa kredytu jest w całości poprawna i „nic jej nie dolega”. Takie orzeczenia zdarzały się w Polsce głównie w przeszłości, gdy sądy nie były jeszcze zaznajomione z problematyką postanowień abuzywnych. W prowadzonych przez nas sprawach o kredyty indeksowane nie było przypadku, by sąd drugiej instancji uważał, że umowa „z elementem frankowym” jest prawidłowa.

Zobacz jakie jest stanowisko:

[Kliknij aby zobaczyć]

Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy oficjalnie zajmuje stanowisko spójne z argumentacją podnoszoną przez nas w pozwach. Rzecznik uważa, że kredyty „indeksowane” są w istocie kredytami złotówkowymi, a sądowi nie wolno “naprawiać” tych umów (nie wolno “korygować” błędów popełnionych przez bank).
W postępowaniach prowadzonych przez naszą Kancelarię przedstawiamy zasadnicze poglądy Rzecznika, ujęte przezeń w raporcie wydanym w czerwcu 2016 r. Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo tutaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów również zajmuje stanowisko spójne z argumentacją podnoszoną przez nas w pozwach. Prezes UOKiK także uważa, że umowy są wadliwie skonstruowane, przy czym wydaje się, że Prezes UOKiK bardziej przychyla się do argumentacji, że umowy należy w całości unieważniać.
W postępowaniach prowadzonych przez naszą Kancelarię przedstawiamy informacje o tzw. istotnych poglądach wydanych przez Prezesa UOKiK przeciwko poszczególnym bankom.
Z przykładowym istotnym poglądem Prezesa UOKiK mogą Państwo zapoznać się tutaj.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo wyraźnie opowiada się po stronie kredytobiorców uwikłanych w kredyty pseudofrankowe. Szczególnie mocno przeciwstawia się on możliwości naprawiania wadliwych umów przez sąd. Rzecznik Praw Obywatelskich może włączać się do toczących się postępowań sądowych na prawach prokuratora i przedstawiać swoje stanowisko, takie jak np. następujące

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Przepisy o ochronie konsumentów w Polsce pochodzą w całości z prawa unijnego. Rola Trybunału Sprawiedliwości polega w szczególności na tym, że dokonuje on wykładni przepisów prawa unijnego i ta wykładnia jest wiążąca dla sądów w poszczególnych państwach Unii, w tym także dla sądów w Polsce.

Trybunał dokonuje zwłaszcza wykładni przepisów kluczowej w Państwa sprawach dyrektywy 93/13/EWG dotyczącej nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez konsumentów. Orzeczenia Trybunału są silnie prokonsumenckie, a przy tym bardzo konsekwentne i spójne.

W naszych pozwach obszernie powołujemy się na wykładnię przepisów, jaka wynika z orzecznictwa Trybunału, zwłaszcza tam, gdzie Trybunał orzekał właśnie w sprawach „frankowych”.

Profesor Fryderyk Zoll

Opinia prawna prof. Fryderyka Zolla, sporządzona na prośbę naszej Kancelarii, koncentruje się na odpowiedzi na pytanie, czy sąd może – zwłaszcza w świetle prawa unijnego – dokonać „naprawienia” klauzuli „frankowej”, zamieszczonej przez bank w umowie (np. poprzez wstawienie do umowy jakiegoś nowego rozwiązania, innego kursu itp.).
Opinia wskazuje, że taka możliwość w odniesieniu do typowej klauzuli indeksacyjnej nie istnieje. Autor przedstawia szereg argumentów wykluczających istnienie tzw. przepisów dyspozytywnych, omawia generalny zakaz tzw. redukcji utrzymującej skuteczność oraz problematyk<>ę braku transparentności klauzuli indeksacyjnej.
W opinii tej stwierdzono między innymi:

„Oznacza to, że nie jest dopuszczalne przez sąd takie zmodyfikowanie treści klauzuli uznanej za sprzeczną z kryteriami art. 3 ust. 1 dyrektywy, tj. przepisu który do polskiego porządku prawnego został implementowany w art. 3851 § 1 k.c., aby ukształtować ją ostatecznie jako klauzulę dopuszczalną. Sąd nie może zatem modelować klauzuli, pozbawiając ją cech niedopuszczalnych, dążąc jednak do zachowania jej istoty.”

Stanowisko prof. Fryderyka Zolla potwierdza prawidłowość naszych twierdzeń, które formułujemy w pozwach składanych w Państwa sprawach. Potwierdza także prawidłowość skutków, jakie wywodzimy z faktu zamieszczenia w Państwa umowach nielegalnych postanowień.

Prof. Fryderyk Zoll jest uznanym autorytetem prawnym w tematyce klauzul abuzywnych i prawa bankowego (m.in. stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 1997 na podstawie rozprawy Kontrola ogólnych warunków umów i innych klauzul narzuconych na tle prawnoporównawczym). Jest także autorem m.in. Komentarza do prawa bankowego, znanego wszystkim prawnikom bankowym (2005 r.). W latach 2011-2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej ds. reformy prawa cywilnego.

Więcej informacji o autorze znajdą Państwo:
– na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– w serwisie Wikipedia,
– jak również np. w serwisie YouTube.

Żadna inna kancelaria w Polsce nie może poszczycić się możliwością zaprezentowania w procesach sądowych opinii prawnej prof. Fryderyka Zolla w przedmiocie kredytów pseudofrankowych.

Profesor Wojciech Popiołek

Opinia prawna prof. Wojciecha Popiołka, sporządzona na prośbę naszej Kancelarii obejmuje analizę skutków prawnych stwierdzenia abuzywności postanowień umownych „o indeksacji”. Jest to obszerny materiał, w którym ocenie poddano zbliżone kwestie jak w opinii prof. Fryderyka Zolla, jednakże z większym naciskiem na możliwość utrzymania w mocy umowy o kredyt złotowy, z której wyeliminowano klauzulę indeksacyjną.

Opinia pana Profesora potwierdza, że nie jest możliwe zastępowanie klauzuli indeksacyjnej innymi rozwiązaniami – nie można jej w szczególności naprawiać ani nadawać umowie kredytu jakiejś innej „frankowej” treści. Opinia obejmuje analizę przepisów dyspozytywnych (wyklucza ich istnienie w Polsce), możliwość odtwarzania domniemanej woli stron, możliwość powoływania się na tzw. klauzule salwatoryjne itp.

Opinia jednoznacznie przesądza, że umowa o kredyt złotowy może funkcjonować ze stawką LIBOR (co jest spójne z opiniami biegłych sądowych w naszych sprawach).
Stanowisko prof. Wojciecha Popiołka potwierdza prawidłowość zarzutów, które formułujemy w pozwach w Państwa sprawach. Potwierdza także prawidłowość skutków, jakie wywodzimy z zamieszczenia w Państwa umowach nielegalnych postanowień.

Prof. Wojciech Popiołek jest uznanym autorytetem prawnym w tematyce prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego. Więcej informacji o autorze znajdą Państwo tutaj.

Mały fragment opinii prawnej:

prof. Popiołek

Żadna inna kancelaria w Polsce nie może poszczycić się możliwością zaprezentowania w procesach sądowych niezależnej opinii prawnej prof. Wojciecha Popiołka w przedmiocie kredytów pseudofrankowych.

Konstrukcja pozwu o odfrankowienie


Aktualny kształt pozwu o „odfrankowienie” kredytu to wynik wielu lat naszych doświadczeń na salach sądowych, zebranych w sądach wszystkich instancji, w całym kraju. Każdy składany w Państwa imieniu pozew jest gruntownie przemyślanym i uporządkowanym dokumentem procesowym, który stanowi dla sądu przejrzyste źródło wiedzy o wszystkich kluczowych elementach Państwa sprawy.

Poszczególne pozwy różnią się od siebie, jednakże dla większości utrzymujemy następującą systematykę: wydzielona część zasadnicza (tzw. pozew właściwy, liczący około 25 – 35 stron) oraz 7 merytorycznych Suplementów, w których omawiamy w sposób pogłębiony siedem kluczowych obszarów, ważnych dla sprawy.

pozew

Dzięki temu – mimo, że pozew wraz z Suplementami liczy w sumie około 160 stron tekstu – poruszanie się w jego treści jest bardzo łatwe. Sędzia prowadzący sprawę może wygodnie sięgnąć do interesującej go części argumentacji, a pominąć te obszary, które wystarczająco – w jego ocenie – omówił już sam pozew. Jeśli sędzia jest np. zwolennikiem unieważnienia całej umowy (a nie tylko jej „odfrankowienia”), może przejść od razu do Suplementu 7, który omawia właśnie nieważność umowy.

Pozwala to uniknąć sędziemu żmudnego „brnięcia przez pozew”. Unikamy więc „efektu znużenia”, który mógłby się pojawić, gdyby całą niezbędną argumentację przedstawiać w jednym, wielkim pozwie.

Czy po złożeniu pozwu bank stosuje reperkusje?

Bank nie ma żadnych podstaw prawnych do działań odwetowych wobec kredytobiorcy, który wytoczył mu powództwo o “odfrankowienie”. Zresztą, przed wytoczeniem takiego powództwa Kancelaria kieruje do banku pismo informujące, że wszelkie takie działania i tak spotkałyby się z reakcją Kancelarii w obronie konsumenta. Więcej na ten temat w materiale wideo.

Poufność w umowach z Kancelarią

Przykładamy ponadprzeciętną uwagę nie tylko do strony merytorycznej sporów, ale także do właściwej strategii poza salą sądową. Elementem strategii jest poufność naszych dokumentów procesowych, a także obowiązek zachowania poufności co do danych identyfikujących sprawę sądową (oba elementy są regulowane umowami z naszymi Klientami). W przypadku wygrania sprawy z bankiem zobowiązujemy Państwa do zachowania w poufności informacji o dacie i sygnaturze wydanego orzeczenia. Leży to także w Państwa interesie.

Naszą rolą nie jest edukowanie banków, jak skutecznie unikać błędów, ani jak efektywnie bronić się przed Państwa roszczeniami. Jeśli bank popełnia błędy lub broni się nieumiejętnie, to w Państwa interesie leży, aby ten stan nie uległ zmianie.

Przykładowo: jeśli bank forsuje argumentację, która jest u danego sędziego „spalona” (o czym wiemy, zakończywszy wcześniej u tego sędziego sprawę wobec innego banku), to źle by się stało, gdyby bank dowiedział się, że pilnie musi uwypuklać zupełnie inne kwestie albo pilnie dostarczyć zupełnie inne dowody lub przeformułować już zgłoszone tezy dowodowe.

Dlatego prosimy naszych klientów o niepublikowanie sygnatur i dat wyroków (sami również zachowujemy w tym zakresie powściągliwość). Uważamy, że niepotrzebnie zwiększa to wiedzę naszych przeciwników, a korzyści z takich publikacji, poza poprawą nastroju, są symboliczne.

Można czasami spotkać się z poglądem, że banki i tak wszystko wiedzą i wszystko uzgadniają, wymieniając się wszystkimi informacjami. Z naszych bezpośrednich doświadczeń na salach sądowych wynika, że nie jest to prawda. To wyłącznie mit, w dodatku szkodliwy. Banki wcale nie są zainteresowane chwaleniem się, że przegrały jakąś sprawę. Prezes banku A wcale nie jest zainteresowany chwaleniem się przed prezesami banków B, C, D i E oraz przed swoimi akcjonariuszami, że jego prawnicy przegrywają procesy. Prawnicy banku A również nie są zainteresowani chwaleniem się przed prawnikami banków B, C, D i E, że konsument z nimi wygrał. Może będą kiedyś szukać pracy w którymś z tych banków? Po co być wtedy kojarzonym z przegranymi sprawami u poprzedniego pracodawcy?

Z naszych bezpośrednich doświadczeń wynika też, że poziom pracy pełnomocników banków jest bardzo nierówny. Banki reprezentowane są zarówno przez prawników wybitnych (oczywiście nie będziemy wskazywać, którzy to prawnicy), jak i przez prawników o niskim stanie wiedzy w tej tematyce.

Istnieją przy tym banki (nie będziemy oczywiście wskazywać które to banki), które są reprezentowane przez dwie albo więcej kancelarii jednocześnie, ewidentnie nie uzgadniające swojej argumentacji (należy podejrzewać, że kancelarie te rywalizują o przejęcie wszystkich spraw zlecanych przez dany bank i nie są – jak się wydaje – zainteresowane w ujawnianiu całej swojej wiedzy bezpośrednim konkurentom).

Uważamy, że nie leży w Państwa interesie, by ten stan rzeczy się zmieniał. Niestety publikowanie każdego korzystnego wyroku przeciwko bankowi, wskazywanie sądów, sygnatur i nazwisk sędziów bardziej pomaga bankom w adaptacji strategii i argumentacji, niż konsumentom.

Dlatego na naszych stronach znajdą Państwo informacje tylko i wyłącznie o tych wyrokach, które i tak już „wyciekły” do mediów.
Z tych samych względów okazjonalnie udostępniamy jedynie informacje o wyrokach zapadłych np. w sprawach UNWW mBanku (wiedza z kilkuset prawomocnych korzystnych wyroków jest innym bankom nieprzydatna, gdyż ich ubezpieczenia cechuje zbyt wiele różnic).

Sporadycznie można spotkać się z informacją o tym, że ktoś “dziś” lub “wczoraj” w pierwszej instancji wygrał z bankiem proces dotyczący kredytu pseudofrankowego. W naszej ocenie takie informacje nie służą kredytobiorcy, który wygrał sprawę (gdyż tylko zwracają uwagę menedżerów w banku i powodują, że bank może bardziej przyłożyć się do jakości apelacji). Niestety, takie informacje (szczególnie opatrywane często powtarzanym sloganem “przełomowy wyrok”) mogą służyć jedynie prawnikowi poszukującemu kolejnych klientów.

My o pierwszym w Polsce prawomocnym wyroku w sprawie “odfrankowienia” poinformowaliśmy opinię publiczną dopiero po trzech miesiącach (7 października 2016 r.). Dla dobra naszych Klientów.