TU JESTEŚ:    SPECJALIZACJE => KREDYTY => FIRMOWE

 KREDYTY
Kancelaria, na bazie rzeczywistego i bogatego doświadczenia w sporach sądowych przeciwko bankom, oferuje także wsparcie osobom, które nie posiadają statusu konsumenta i nie mogą skorzystać z ochrony prawnej przyznanej konsumentom.
Kancelaria wspiera osoby, które zaciągnęly kredyty "z elementem CHF" w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także jako spółki kapitałowe (akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością).


Kto może skorzystać ze wsparcia Kancelarii?

Jeżeli posiadają Państwo umowę kredytu, w której są Państwo określeni jako firma (np. podano nazwę Państwa działalności gospodarczej lub wskazano REGON lub wskazano przeznaczenie kredytu na potrzeby firmy), mogą Państwo zgłosić się do nas. Poniżej znajduje się instrukcja postępowania, dzięki której zachowamy we współpracy właściwy porządek.

Kancelaria przeprowadzi analizę Państwa umowy, której celem jest ustalenie, czy Państwa umowa ma wady prawne, które pozwolą na sformułowanie roszczeń przeciwko bankowi, zwłaszcza tych wynikających z nieważności umowy kredytu. W znacznej części badanych przez nas przypadków wady takie występują.
1. Dokumenty

W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie nam skanów następujących dokumentów:
1) umowa o kredyt hipoteczny;
2) regulamin - jeżeli był załączony do Państwa umowy (często zwany „Częścią Ogólną Umowy”, „COU” lub podobnie);
3) aneksy do umowy (wszystkie aneksy, np. zwiększające kredyt, zmieniające walutę spłat, odraczające spłaty itd., a także zmiany regulaminu wysyłane Państwu przez bank).

Zbiór takich dokumentów - najlepiej w formacie .PDF - prosimy przesłać na adres franki@mazuriwspolnicy.pl  (przyjmujemy maile o wielkości do 25 MB). Oczywiście mogą Państwo również umieścić zbiór swoich plików na dowolnym serwerze, a pocztą e-mail wysłać nam tylko link do takiego zbioru (wówczas nie ma problemów z wielkością załącznika).

W temacie pierwszego maila (zawierającego skany dokumentów) zalecamy podać datę podpisania umowy kredytu lub pożyczki.

Podany adres e-mail służy do dostarczania nam dokumentów. Ten adres nie jest przeznaczony do prowadzenia konsultacji prawniczych. Konsultacje prawnicze z radcą prawnym lub adwokatem są odpłatne i odbywają się w siedzibie Kancelarii po umówieniu daty spotkania.


Szyfrowanie poczty dla zainteresowanych [kliknij aby rozwinąć]

Osoby zainteresowane szyfrowaniem, które korzystają z PGP, mogą użyć naszego klucza publicznego znajdującego się tutaj.
Można także wysłać nam zaszyfrowany plik *.7z lub *.zip lub *.rar i podać nam hasło telefonicznie - przykładowy poradnik o takim uproszczonym szyfrowaniu znajduje się tutaj lub tutaj.


Inne sposoby dostarczenia dokumentów [kliknij aby rozwinąć]

Skany dokumentów można dostarczyć nam również na płycie CD lub pen-drive, jednakże nośniki te muszą być pozostawione u nas (nie otwieramy nośników "na poczekaniu").
Przyjmujemy również papierowe kserokopie, jednakże forma papierowa dodatkowo wydłuża obsługę zapytania. Kancelaria nie wykonuje na miejscu usług kserograficznych, gdyż dezorganizuje to pracę prawników i personelu wspierającego.

2. Sygnatura MIW_xxxx

Po przesłaniu nam skanów dokumentów prosimy o cierpliwe oczekiwanie na kontakt z naszej strony. Skontaktujemy się z Państwem w formie wiadomości e-mail. W wiadomości od nas otrzymają Państwo indywidualną sygnaturę składającą się z ośmiu znaków (np. MIW_1000). We wszelkiej dalszej korespondencji będziemy posługiwać się tą sygnaturą i będziemy Państwa prosić o posługiwanie się nią (należy zawsze dodawać ją do tematu wiadomości e-mail).

Czas oczekiwania [kliknij aby rozwinąć]

Naszym priorytetem, a zarazem obowiązkiem, jest skoncentrowanie się na procesach sądowych, które obecnie się toczą. Dlatego w czasie zwiększonego natężenia zapytań kierowanych do naszej Kancelarii może się zdarzyć, że na Państwa maile odpowiemy po pewnym czasie.
Jeśli przez kilka dni roboczych nie ma odpowiedzi z naszej strony, zalecamy Państwu sprawdzić, czy Państwa skrzynka pocztowa nie przeniosła naszej wiadomości do folderu "spam". Można też do nas zadzwonić - tel. 22 521 07 00.
3. Analiza dokumentów

Państwa dokumenty przeanalizujemy odpłatnie. W naszej wiadomości e-mail poprosimy Państwa o uiszczenie opłaty za analizę - dla umów kredytowych na firmę honorarium wynosi 499 zł + VAT.

Dlaczego analiza jest konieczna? [kliknij aby rozwinąć]


Aby uruchomić procedurę sądową, dana umowa kredytu powinna jednocześnie spełniać dwa warunki:
1) umowa musi zawierać nielegalne postanowienia;
2) umowa nie może zawierać treści, które blokują wytoczenie powództwa (lub istotnie obniżają szanse powodzenia).
Umowy kredytowe różnią się między sobą (nawet te stosowane przez ten sam bank), dlatego każdą musimy weryfikować osobno.

Celem naszej analizy prawnej jest ustalenie, czy Państwa umowa spełnia obydwa powyższe warunki. Dodatkowo przedstawimy Państwu wstępne oszacowanie kwot, które są Państwu należne (od banku).

Jeśli nie dostrzeżemy podstaw do kierowania roszczeń wobec banku, otwarcie przedstawimy taką informację. Często możemy zasugerować inne rozwiązania, stosownie do konkretnych wyników analizy.

4. Oferta obsługi

Jeśli analiza zakończy się pozytywnie, otrzymają Państwo indywidualną ofertę obsługi prawnej.

Dlaczego nie ma jednej uniwersalnej oferty? [kliknij aby rozwinąć]


Każda sprawa jest inna (różne umowy, różne sądy, różne wydziały, różni sędziowie, różne kancelarie po stronie banku, różne strategie obronne banków, różne taktyki poszczególnych kancelarii, różny nakład naszej pracy itp.), a także inna jest wartość dochodzonych roszczeń i uzyskiwanych korzyści, a w konsekwencji honorarium jest zróżnicowane.

Dążymy do zaoferowania jak największej dostępności naszych usług, dlatego honorarium Kancelarii opiera się w istotnej części na tzw. premii za sukces, a więc jest w tej części należne Kancelarii jedynie w przypadku, gdy sprawa zostanie wygrana.
5. Umowa z Kancelarią

Do dalszego działania potrzebujemy sformalizowania naszej współpracy. W tym celu przygotujemy dla Państwa papierową umowę, w której określimy warunki współpracy. Uzyskamy też od Państwa pełnomocnictwo, które będzie niezbędne do działania w Państwa imieniu.6. Uruchamiamy procedurę

Uruchamiamy procedurę zgodnie z ustaleniami. Najczęściej najpierw wzywamy bank do dobrowolnego uznania roszczeń, a następnie przygotowujemy pozew.
blog video:

mazuriwspolnicy.pl/blog
Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k.   Aleja Róż 12 lok. 6   00-556 Warszawa   KRS 0000387020