Żądania banków w sprawie TSUE – felieton w portalu wprost.pl

Dziś komentarz z przymrużeniem oka, tj. felieton o żądaniach banków.

Link do felietonu mecenasa Mazura w portalu wprost.pl:

https://www.wprost.pl/gospodarka/10230472/rozpieszczone-bankowe-dziecko-ciagle-chce-wiecej-czyli-akcja-kermit.html

 

Rzecznik Generalny stanął po stronie „Frankowiczów”

Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie prowadzonej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącej kredytów CHF (sprawa C‑260/18). Komentarz mecenasa Mazura w materiale filmowym:

Dwa wyroki Sądu Najwyższego, atak banków na mecenasa Mazura

W dzisiejszym filmie dwa wątki:

  1. Sąd Najwyższy wydał ostatnio dwa fenomenalne wyroki w sprawie kredytów pseudo-frankowych (CHF). Sąd Najwyższy stwierdził, że nieuczciwa umowa pseudofrankowa powinna być wolna od CHF.
  2. Organizacja zrzeszająca banki atakuje mecenasa Mazura.

Film dostępny pod adresem:  https://youtu.be/oT93VX36Qec

Wyrok Sądu Najwyższego: usunięcie CHF z kredytu

Sąd Najwyższy, w swoim wyroku z 4 kwietnia 2019 r., przesądza upadek „franka” w umowie kredytu indeksowanego.

Z przyjemnością informujemy, że w lutym 2019 roku nasza Kancelaria przygotowała obszerny materiał informacyjny dotyczący zakazu „naprawiania” umów „frankowych”, który dotarł do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf. W materiale tym przedstawiliśmy przede wszystkim bardzo długą listę korzystnych i prawomocnych wyroków w analogicznych sprawach, które mogły nie być znane sędziom Sądu Najwyższego. Zrecenzowaliśmy także poglądy profesorów nauk prawnych, których opinie prawne załączamy do składanych przez nas pozwów. Wierzymy, że działania naszej Kancelarii przynoszą pozytywne rezultaty w sferze ujednolicania linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących kredytów pseudofrankowych.

Wygrana sprawa przeciwko bankowi Millennium S.A.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym naszym sukcesie. Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2019 r. z powództwa przeciwko bankowi Millennium S.A. sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej oraz zasądził na rzecz naszego Klienta zwrot kwoty całości nadpłat przez nas żądanych.

W 2018 roku wszystkie sprawy “frankowe” zakończone prawomocnymi wyrokami, zakończyły się sukcesem Klientów reprezentowanych przez kancelarię Mazur i Wspólnicy.

Wyrok zasądzający 294.425,07 złotych od Getin Bank S.A. c.d.

Jeszcze o wyroku zasądzającym 294.425,07 złotych od Getin Noble Bank S.A.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (zobacz artykuł tutaj) uprzejmie wyjaśniamy, że Sąd Okręgowy:

– całkowicie odrzucił argumenty banku o porównywaniu „frankowiczów” i „złotówkowiczów”.

Czytaj dalej

Wyrok zasądzający 294.425,07 złotych za wadliwą indeksację

Wyrok zasądzający 294.425,07 złotych za wadliwą indeksację. Ile wyroków jeszcze udźwignie Getin ?

Zła passa medialna Getin Noble Banku S.A. idzie w parze z kolejnym niepowodzeniem sądowym tego banku. W prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie o pełne, wsteczne „odfrankowienie” umowy Sąd Okręgowy w Warszawie (wyrok z listopada 2018 r.) w całości uznał nasze racje w tym zakresie i zasądził od Getin Noble Banku ponad 294.000 złotych. Plus odsetki oraz oczywiście koszty procesu.

Czytaj dalej

12. Czym jest umowa nieważna, a czym abuzywna?