skip to main content
logo
"Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego"
w banku mBank


Postanowienia dotyczące tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu (UNWW) były stosowane przez wiele banków. Konstrukcja "ubezpieczenia" w bardzo wielu przypadkach była niezgodna z prawem (nielegalna), co potwierdzają sądy - zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji.

Aktualnie mogą Państwo zlecić nam odzyskanie składek UNWW od mBank (w przeszłości BRE Bank), jeżeli podpisali Państwo umowę z mBankiem (BRE BANKIEM) w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2009 r.

Obecnie nie przyjmujemy spraw UNWW, które nie mieszczą się w powyższych kryteriach, gdyż musimy angażować nasze zasoby w sprawy CHF (ze względu na powodowane przez banki przedłużanie procesów, w tym cykliczne składanie obszernych pism, powoływanie przez banki świadków niezwiązanych ze sprawą itp.)


Jeżeli posiadają Państwo umowę kredytu pseudowalutowego zaciągniętego w innym banku, zachęcamy do odwiedzenia poprzedniej strony, tj. podstrony dotyczącej kredytów.


MAM W UMOWIE mBank „UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU” (EURO/CHF/PLN) – CO Z TYM ZROBIĆ ?1.

W pierwszej kolejności prosimy przygotować w formacie PDF:
- skan Państwa umowy kredytowej;
- aneksy do umowy, które dotyczyły ubezpieczenia niskiego wkładu;
- potwierdzenia zapłaty składek UNWW (można pobrać z systemu bankowości online albo uzyskać w placówce banku).
Zbiór takich dokumentów należy przesłać na adres franki@mazuriwspolnicy.pl  (przyjmujemy maile o wielkości do 25 MB).

Aktualnie zajmujemy się sprawami "ubezpieczenia niskiego wkładu" wpisanego do umowy z bankiem mBank - ale wyłącznie umowy podpisane w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2009 r.

Oczywiście mogą Państwo również umieścić zbiór swoich plików na dowolnym serwerze, a pocztą e-mail tylko wysłać nam tylko link do takiego zbioru (wówczas nie ma problemów z wielkością załącznika).


Osoby zainteresowane szyfrowaniem, które korzystają z PGP, mogą użyć naszego klucza publicznego znajdującego się tutaj.
Można także wysłać nam zaszyfrowany plik *.7z lub *.zip lub *.rar i podać nam hasło telefonicznie - przykładowy poradnik o takim uproszczonym szyfrowaniu znajduje się tutaj lub tutaj.
Naszym priorytetem jest obsługa trwających procesów sądowych, dlatego aktualnie zwiększone zainteresowanie powoduje, że czas reakcji na Państwa e-maile jest wydłużony - Państwa inicjalne (wstępne) maile z dokumentami są zwykle otwierane po kilku dniach roboczych.


2.

Po otrzymaniu skanów prawnicy Kancelarii bezpłatnie przeprowadzą weryfikację umowy pod kątem możliwości wystąpienia o zwrot składek, które zostały zapłacone bankowi.

Bezpłatna analiza dotyczy między innymi wystąpienia tzw. przesłanek abuzywności w konkretnej umowie, przedawnienia roszczeń oraz innych kwestii istotnych z punktu widzenia ewentualnego powództwa przeciwko bankowi.

Wskazany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do przesłania przez Kredytobiorców skanów. E-mail ten nie służy do prowadzenia nielimitowanych konsultacji prawniczych, ujawniania naszych statystyk, strategii procesowych, odpytywania nas o szczegółowe doświadczenia z sali sądowej itp. Indywidualne konsultacje prawnicze są prowadzone w siedzibie Kancelarii - spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem jest odpłatne i odbywa się po umówieniu terminu.3.

Jeżeli Kancelaria ustali, że istnieją solidne podstawy do wystąpienia z roszczeniami, przedstawia ofertę (w formie e-mail).

Porada techniczna: zalecamy Państwu regularnie sprawdzać folder "spam" (znajdujący się w Państwa skrzynce pocztowej), gdyż niektóre serwisy pocztowe (zwykle bezpłatne) przenoszą część maili do katalogu "spam".


4.

Jeżeli Klient zaakceptuje ofertę, Kancelaria przygotowuje projekt umowy dotyczącej obsługi prawnej. Po podpisaniu umowy Kancelaria podejmuje działania w imieniu Klienta.


JAKA JEST FORMA DZIAŁAŃ PRAWNYCH?

Najpierw Kancelaria wzywa bank do dobrowolnej zapłaty. Po naszym formalnym wezwaniu bank może dobrowolnie odda wszystkie składki UNWW wraz z odsetkami. W takim przypadku nie składamy pozwu, a Klient nie ponosi kosztów procesu sądowego. Jednakże jeszcze w większości przypadków banki nie zwracają składek w sposób dobrowolny, a w konsekwencji niezbędne jest uruchomienie procedury sądowej.
DLACZEGO KANCELARIA ODRADZA POZWY ZBIOROWE (GRUPOWE)?

Wszystkie dotychczasowe zwroty składek UNWW nastąpiły po procesach indywidualnych. Przykład takiego przelewu z banku - wykonany oczywiście po prawomocnie zakończonym procesie indywidualnym - pokazujemy poniżej. Stosujemy wyłącznie pozwy indywidualne w znacznej ilości.

Natomiast ilość zwróconych składek UNWW po procesach zbiorowych wynosi: 0 (zero).
Nie słyszeliśmy, aby osoba uczestnicząca w procesie zbiorowym UNWW odzyskała od banku chociaż jedną złotówkę.
CZY SPRAW UNWW WYGRANYCH Z BANKIEM JEST DUŻO?

Tak. Ilość korzystnych wyroków w sprawach UNWW jest znaczna - nawet na portalu orzeczeń (prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości) można znaleźć wiele korzystnych wyroków, a jest to przecież baza fragmentaryczna (wręcz szczątkowa).CZY KANCELARIA POSIADA PRAWOMOCNE WYGRANE UNWW?

Tak. Sprawy rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Warszawie z reguły są zaskarżane przez bank do sądu drugiej instancji (Sądu Okręgowego w Warszawie), który w sprawach UNWW zazwyczaj wydaje orzeczenia korzystne dla konsumentów. Po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy orzeczenie staje się prawomocne.

W przypadku korzystnego wyroku Sądu Okręgowego przegrywający bank jest zmuszony zwrócić wszystkie środki, które pobrał tytułem "ubezpieczenia niskiego wkładu", jak również musi zwrócić odsetki od bezprawnie przetrzymywanych środków.CZY BANK ZWRACA "SKŁADKI" UNWW?

Tak, bank zachowuje się racjonalnie. Jeśli bank nie zwróciłby składek określonych w wyroku, narażałby się na wszczęcie przeciwko niemu (bankowi) postępowania egzekucyjnego (komorniczego). Zwrot jest zwykłym przelewem bankowym - wygląda tak:
pozewCZY MOGĘ SAM URUCHOMIĆ SPRAWĘ I POTEM PRZEKAZAĆ KANCELARII?

Jeżeli zlecili Państwo sprawę UNWW innej kancelarii lub złożyli pozew samodzielnie, nie będziemy mogli pomóc (tak wynika z praktyki). Nie mamy też możliwości "przejęcia" od Państwa (lub od innej kancelarii) sprawy na etapie drugiej instancji sądowej.GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT UNWW?

Przygotowaliśmy specjalną podstronę z najczęściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi UNWW - wystarczy kliknąć ten odnośnik.


DOCHODZENIE ZWROTU UNWW OD MBANK (BRE BANK)

Honorarium Kancelarii w sprawach UNWW mBank:
  • Pozew sądowy przeciwko mbank: 650 zł + VAT;
  • Wezwanie banku przez Kancelarię: zero złotych;
  • Odpowiedzi na pisma procesowe banku: zero złotych;
  • Pozostałe pisma procesowe: zero złotych;
  • Przygotowanie się prawnika do rozprawy: zero złotych;
  • Koszty podróży do sądu: zero złotych;
  • Koszty administracyjne sprawy: zero złotych;
  • Honorarium dla prawnika za stawiennictwo w sądzie: 150 zł + VAT;
Jeżeli po zakończonym postępowaniu bank skieruje sprawę do drugiej instancji sądowej, honorarium za przygotowanie przez Kancelarię odpowiedzi na apelację banku wyniesie 490 zł + VAT. Pozostałe pisma procesowe bez opłat.
Jeśli natomiast Klient skieruje sprawę do drugiej instancji sądowej, honorarium za przygotowanie apelacji wyniesie 250 zł + VAT. Pozostałe pisma procesowe bez opłat.Konsultacje przed rozprawą realizowane na życzenie Klienta: 150 zł + VAT.

Aby skorzystać z naszych usług, prosimy wysłać skany zgodnie z powyższą instrukcją.

Aktualnie zajmujemy się UNWW w banku mBank dla umów podpisanych między 1 stycznia 2004 r. a 31 grudnia 2009 r.

Więcej informacji dostępnych jest na podstronie z najczęściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi UNWW - wystarczy kliknąć ten odnośnik.

Zastrzeżenia formalne: Powyższe warunki dotyczą spraw standardowych, w których suma nieprzedawnionych składek konsumenta wynosi minimum 5.000 złotych. Sprawy o zwrot mniejszej sumy składek oraz sprawy niestandardowe (np.: z przekształceniami po stronie kredytobiorców; z wątkiem działalności gospodarczej; z nietypowym brzmieniem klauzul abuzywnych) wyceniane są w odmienny sposób. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego - szczegółowa oferta znajduje się w indywidualnym projekcie umowy.Aktualnie nie zajmujemy się sprawami UNWW innych banków.
Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k.   Aleja Róż 12   00-556 Warszawa   KRS 0000387020