skip to main content
logo
Obrona w postępowaniach egzekucyjnych
uruchomionych przez banki

Kancelaria specjalizuje się w obronie swoich Klientów przed egzekucją, prowadzoną przez banki oraz przez firmy windykacyjne (które nabyły Państwa długi od banków).

W postępowaniach egzekucyjnych w wielu przypadkach możliwa jest bardzo skuteczna obrona, prowadząca w efekcie do zatrzymania egzekucji. Jednakże aby obrona była możliwa, konieczna jest Państwa aktywność oraz zaangażowanie sądu, który jest władny wstrzymać postępowanie egzekucyjne.PRZEZ KREDYT MAM TERAZ KOMORNIKA – CO ZROBIĆ ?


1.

W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie nam skanu umowy kredytowej. Ponadto prosimy o przesłanie skanów dokumentów z poniższej listy (oczywiście jeżeli takie dokumenty Państwo posiadają):
  • aneksy do umowy kredytowej;
  • wypowiedzenie umowy kredytu;
  • bankowy tytuł egzekucyjny lub nakaz zapłaty lub wyrok;
Zbiór takich dokumentów prosimy przesłać na adres franki@mazuriwspolnicy.pl (adres dla kredytów PLN, EUR i CHF).

Oczywiście mogą Państwo również umieścić zbiór swoich plików na dowolnym serwerze, a pocztą e-mail tylko wysłać nam tylko link do takiego zbioru (wówczas nie ma problemów z wielkością załącznika). Obsługujemy również wiadomości szyfrowane.


2.

Po otrzymaniu dokumentacji nasi prawnicy przeprowadzą analizę otrzymanych dokumentów. Analiza dokumentów, które nam Państwo dostarczycie, jest bezpłatna. Zweryfikujemy, czy istnieją w naszej ocenie podstawy ku temu, by podjąć się obrony Państwa interesów (w większości przypadków takie podstawy istnieją), a przede wszystkim czy i jakie błędy prawne i procesowe zostały popełnione przez bank, firmę windykacyjną lub komornika.


3.

Jeżeli ustalimy, że istnieją solidne podstawy do wystąpienia w Państwa obronie, wówczas przedstawimy warunki współpracy. Zawsze uwzględniamy fakt, że Państwa sytuacja jest zazwyczaj trudna i że działacie Państwo najczęściej przy różnych dokonanych zajęciach komorniczych.


4.

Jeżeli nasze warunki współpracy zostaną zaakceptowane, dopełniamy formalności (umowa i pełnomocnictwo) i niezwłocznie przystępujemy do działania.

ILE WYNOSI HONORARIUM KANCELARII?

Kancelaria pracuje według stawki godzinowej, czyli pokrywają Państwo tylko koszty rzeczywistej pracy prawnika nad Państwa sprawą. Szczególnie dbamy o to, by nie byli Państwo nigdy zaskakiwani wysokością wynagrodzenia. Dlatego standardem Kancelarii jest, że przed każdą podejmowaną przez nas czynnością otrzymują Państwo informację (drogą mailową) o tym, jaki będzie szacowany nakład czasu pracy, przypadającej na tę czynność. Jeżeli wycena jest przez Państwa akceptowana, wówczas podejmujemy czynności. Szczegółowe i precyzyjne zasady ustalania naszego honorarium w Państwa sprawie przejrzyście reguluje umowa.

CZY DZIAŁANIA NA TYM ETAPIE MOGĄ BYĆ SKUTECZNE?Tak. Dlatego warto poznać kilka podstawowych informacji.

Decyzję o zatrzymaniu egzekucji lub o umorzeniu całego postępowania egzekucyjnego podejmuje sąd. Jeżeli w Państwa sprawie argumenty przedstawione przez Kancelarię spotkają się z akceptacją konkretnego składu sędziowskiego, wówczas sąd wstrzyma komornika - tak jak np. na postanowieniu zaprezentowanym obok.

Widoczny obok dokument dotyczy sprawy, w której bank uruchomił komornika przeciwko swojemu kredytobiorcy. Kredytobiorca zdał sobie sprawę, że bank zamierza pozbawić go całego majątku, dlatego wynajął naszą Kancelarię.

Sąd zapoznał się z obszerną i szczegółową argumentacją przedstawioną przez Kancelarię i postanawił zawiesić postępowanie komornicze. Wstrzymanie komornika nastąpiło w tzw. trybie zabezpieczenia.

Po wydaniu przez sąd postanowienia o zawieszeniu, można skutecznie zażądać od komornika wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania. W tym zakresie komornik jest podporządkowany sądowi, a więc nie ma podstaw do zanegowania woli sądu.


Niezależnie od zawieszenia postępowania komorniczego sąd może orzec w sposób finalny o tym, czy bank (lub firma windykacyjna) działał legalnie. Sąd bardziej szczegółowo analizuje sprawę (to zajmuje trochę więcej czasu) i ostatecznie może stwierdzić, że bank nie miał prawa uruchamiać komornika. Obok przykład wyroku, w którym sąd anulował podstawę działania banku (pozbawił tą podstawę wykonalności).DLACZEGO BANKI PROWADZĄ SPRZECZNE Z PRAWEM EGZEKUCJE?

Procedura w Polsce jest skonstruowana w taki sposób, że żadna instytucja państwowa sama z siebie (tzn. z własnej inicjatywy) nie bada legalności egzekucji prowadzonej przez bank i komornika - to kredytobiorca powinien o taką kontrolę zadbać samodzielnie (w praktyce zlecając sprawę wyspecjalizowanym prawnikom).
Zatem jeżeli kredytobiorca nie zadba o własne interesy, bank może bez przeszkód prowadzić nawet nielegalną egzekucję lub może do tego wynająć firmę windykacyjną.

NIE PŁACIŁEM RAT - CZY SPRAWA NIE JEST OCZYWISTA?

Praktycznie wszystkie osoby, względem których prowadzono postępowania komornicze, a które odniosły sukcesy w batalii prawnej z bankiem, nie płaciły rat (a przynajmniej nie płaciły w stopniu, jakiego oczekiwał bank).

CZY MOŻNA BRONIĆ SIĘ SAMODZIELNIE, BEZ PRAWNIKA?

Tak. Jednakże nie słyszeliśmy o sukcesie kredytobiorcy działającego bez wyspecjalizowanego prawnika. Wynika to ze znacznego skomplikowania tego typu spraw.
Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k.   Aleja Róż 12   00-556 Warszawa   KRS 0000387020