skip to main content
logo
KREDYTY TYPU DRUGIEGO, czyli umowy zawarte z następującymi bankami:
PKO BP, NORDEA, BPH, BGŻ, DEUTSCHE BANK, RaiffeisenODESŁANIE: Umowy zawarte z innymi bankami, czyli kredyty innego typu, znajdują się w innym miejscu naszej witryny - na podstronie dotyczącej kredytów indeksowanych.
przewalutowanie kredytu wyrok orzeczenie VI C 352/16, VIC 352/16, VIC 1713/15 VI C 1713/15 I C 145/16, IC 145/16, IC145/16, 29 kwietnia 2016      Informacje o pierwszym prawomocnym orzeczeniu ws. "odfrankowienia" kredytu indeksowanego dostępne są tutaj.
    Informacje o innych przykładowych orzeczeniach sądowych dostępne są tutaj.
MAM KREDYT „WE FRANKACH” – CO NALEŻY ZROBIĆ?Pierwszym krokiem po stronie Kredytobiorcy jest oczywiście znalezienie kancelarii prawniczej, która posiada rzeczywiste doświadczenie zdobyte na sali sądowej w procesach prowadzonych przeciwko bankom. Dobrze Państwo trafili, gdyż mamy bogate doświadczenie - dzieliliśmy się nim publicznie już dawno temu, np. w artykule dziennika "Rzeczpospolita" z 27 stycznia 2015 r. Tym różnimy się od prawników, którzy dopiero teraz (a przy tym bez realnego doświadczenia i bez zaplecza) próbują stawiać pierwsze kroki w tematyce kredytów pseudofrankowych.

Mamy nadzieję, że naszą wiedzę uda się wykorzystać również w Państwa sprawie.


Zasady współpracy
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcją zawartą poniżej. Nie mamy możliwości obsługiwania zapytań w innych trybach. Wiadomości e-mail przesłane nam niezgodnie z poniższą instrukcją (w szczególności wysłane na adresy inne, niż adres e-mail podany poniżej) będą usuwane bez czytania.

Zainwestuj swój czas
Prosimy Państwa o poświęcenie czasu na spokojną lekturę naszej strony internetowej. Prosimy przeczytać do końca tą podstronę, a potem obszerną listę odpowiedzi na najczęstsze pytania (odnośnik podajemy na końcu poniżej). Od naszych potencjalnych Klientów wymagamy przynajmniej minimalnego zaangażowania we własną sprawę - czyli co najmniej jednokrotnego przeczytania zawartych tutaj informacji.

Data podpisania umowy kredytu/pożyczki
Jeżeli podpisali Państwo umowę kredytu w okresie 20 stycznia 2008 r. <=> 20 marca 2008 r., prosimy o zapoznanie się informacją zawartą pod tym linkiem.
Uwaga generalna: Kancelaria nie prowadzi pozwów zbiorowych (grupowych), gdyż naszym zdaniem jest to forma nieefektywna (więcej informacji poniżej). Ponadto z przyczyn prawnych Kancelaria nie prowadzi postępowań sądowych w imieniu osób, które przystąpiły do pozwu zbiorowego, który nadal się toczy.

ODESŁANIE: Informacje o sposobie odzyskania składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) od mBank znajdują się w innym miejscu naszej witryny - na podstronie dotyczącej UNWW.


1. Dokumenty

W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie nam skanów następujących dokumentów:
1) umowa o kredyt hipoteczny;
2) regulamin - jeżeli był załączony do Państwa umowy (często zwany „Częścią Ogólną Umowy” , „COU” lub podobnie);
3) aneksy do umowy (wszystkie aneksy, np. zwiększające kredyt, zmieniające walutę spłat, odraczające spłaty itd., a także zmiany regulaminu wysyłane Państwu przez bank);
4) potwierdzenie daty wypłaty kredytu - a jeżeli kredyt był wypłacany w kilku transzach, to potrzebujemy znać datę wypłaty ostatniej transzy.

Zbiór takich dokumentów - najlepiej w formacie .PDF - prosimy przesłać na adres franki@mazuriwspolnicy.pl  (przyjmujemy maile o wielkości do 25 MB). Oczywiście mogą Państwo również umieścić zbiór swoich plików na dowolnym serwerze, a pocztą e-mail tylko wysłać nam tylko link do takiego zbioru (wówczas nie ma problemów z wielkością załącznika).W temacie maila zawierającego skany tych dokumentów prosimy koniecznie podać datę podpisania umowy kredytu lub pożyczki.


Osoby zainteresowane szyfrowaniem, które korzystają z PGP, mogą użyć naszego klucza publicznego znajdującego się tutaj.
Można także wysłać nam zaszyfrowany plik *.7z lub *.zip lub *.rar i podać nam hasło telefonicznie - przykładowy poradnik o takim uproszczonym szyfrowaniu znajduje się tutaj lub tutaj.
Inne sposoby dostarczenia dokumentów
Skany dokumentów można dostarczyć nam również na płycie CD lub pen-drive, jednakże nośniki te muszą być pozostawione u nas (nie otwieramy nośników "na poczekaniu").
Przyjmujemy również papierowe kserokopie, jednakże forma papierowa dodatkowo wydłuża obsługę zapytania o minimum 2 tygodnie. Kancelaria nie wykonuje na miejscu usług kserograficznych.

Do czego służy nasz adres e-mail:
Nasz adres e-mail (franki@...) służy wyłącznie do przesłania przez Kredytobiorców skanów, na podstawie których sporządzimy syntetyczny raport. W szczególności e-mail ten nie służy do prowadzenia nielimitowanych konsultacji prawniczych, ujawniania naszych statystyk, strategii procesowych, szczegółowych doświadczeń z sali sądowej, debat światopoglądowych. Indywidualne konsultacje prawnicze są prowadzone w siedzibie Kancelarii - spotkanie z radcą prawnym / adwokatem jest odpłatne i odbywa się po umówieniu terminu.


2. Sygnatura

Po przesłaniu nam skanów dokumentów prosimy cierpliwie czekać na kontakt z naszej strony - odezwiemy się w formie e-mail. W naszej wiadomości otrzymają Państwo indywidualną sygnaturę. We wszelkiej dalszej korespondencji prosimy posługiwać się tą sygnaturą (należy dodawać ją do tematu wiadomości e-mail).

3. Czas oczekiwania

Naszym priorytetem jest obsługa trwających procesów sądowych, dlatego w czasie zwiększonego natężenia zapytań (jak np. miało to miejsce wczesną wiosną 2017 r.) na Państwa wstępne maile zlecające analizę odpowiadamy po dłuższym czasie. Aktualnie dążymy do tego, aby odpowiadać na Państwa wiadomości w kilka dni roboczych.

Porada techniczna: zalecamy Państwu regularnie sprawdzać folder "spam" (znajdujący się w Państwa skrzynce pocztowej), gdyż niektóre serwisy pocztowe (zwykle bezpłatne) mogą przenosić część maili do katalogu "spam".


4. Honorarium za analizę i raport

Ponieważ będziemy analizować Państwa umowę odpłatnie (szczegóły poniżej), w naszej wiadomości e-mail otrzymają Państwo również informacje, w jaki sposób mogą Państwo uiścić nam honorarium (numer rachunku bankowego itp.).

Umowy kredytowe, nawet stosowane przez ten sam bank, różnią się między sobą. Dlatego pierwszym krokiem podejmowanym przez Kancelarię jest analiza dokumentów dotyczących Państwa umowy, mająca na celu ustalenie, czy w Państwa umowie występują niedozwolone postanowienia umowne oraz jakie roszczenia można formułować na ich podstawie w konkretnej umowie. Cena analizy kredytów denominowanych (tj. banków wskazanych powyżej) dla konsumentów wynosi 469 zł + VAT (576 zł brutto) za każdą umowę. Każda odpłatna analiza kończy się kilkustronicowym syntetycznym raportem w formacie PDF (szczegóły poniżej).


5. Czas analizy

Czas przeprowadzenia przez nas analizy i przygotowania raportu wynosi obecnie minimum 2 miesiące od chwili otrzymania kompletu dokumentów oraz dokonania płatności.
Termin ten (z perspektywy Klienta - długi) wynika z czterech okoliczności: 1) naszym priorytetem są trwające procesy przeciwko bankom; 2) trwające procesy wymagają od nas coraz więcej pracy (najczęściej na skutek działań banków), dlatego nasze zasoby przeznaczane na wykonywanie analiz są ograniczone; 3) w ostatnim czasie zwiększyło się zainteresowanie naszymi usługami, wskutek czego termin wykonania analizy wydłużył się; 4) część zainteresowanych osób nie stosuje się do instrukcji zawartej na niniejszej stronie internetowej, co utrudnia obsługę zgłoszeń.


6. Zakres analizy

Na podstawie dostarczonych przez Państwa dokumentów (wskazanych w powyższych punktach, a także wskazanych w naszych mailach do Państwa), służby prawne Kancelarii dokonają analizy prawnej. Wynik analizy przyjmie postać raportu.


7. Raport

Po wykonaniu przez Kancelarię analiz, Kredytobiorca uzyskuje od Kancelarii raport dotyczący Jego konkretnej umowy. W raporcie Kancelaria przedstawia informacje:
1) czy w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne;
2) jakie roszczenia można formułować na ich podstawie w konkretnej umowie.
Raport przygotowywany przez Kancelarię ma formę syntetycznego dokumentu obejmującego informacje o umowie oraz wnioski (maksymalnie 5 stron). Wnioski przedstawione w raporcie podlegają weryfikacji przed złożeniem pozwu, w oparciu o oryginały dokumentów fizycznie dostarczonych Kancelarii przez Klienta. Z uwagi na uproszczoną formę językową oraz syntetyczną strukturę raport nie jest opinią prawną.

Po otrzymaniu raportu Klient nie jest zobligowany do korzystania z usług Kancelarii.

Informacja dla osób zainteresowanych komparatystyką: raport dotyczący kredytów indeksowanych (tj. kredytów, których dotyczy niniejsza podstrona) w sposób znaczący różni się od raportu dotyczącego kredytów denominowanych (opisywanych na innej podstronie). Są to dwa odrębne typy umów kredytowych.


8. Ewentualna dalsza współpraca oraz koszt procesu

Dopiero w ślad za raportem (nie wcześniej!) Kancelaria może przedstawić Klientowi wycenę obsługi prawnej (dotyczącej konkretnej umowy kredytowej zawartej przez Klienta z bankiem). Każda sprawa jest inna, a także inna jest wartość dochodzonych roszczeń i uzyskiwanych korzyści, a w konsekwencji honorarium jest zróżnicowane.

Kancelaria nie przedstawia propozycji obsługi prawnej, jeżeli w danej sprawie nie dostrzega podstaw prawnych umożliwiających formułowanie roszczeń wobec banku.

Dążymy przy tym do zaoferowania jak największej dostępności naszych usług, dlatego honorarium Kancelarii opiera się w istotnej części na tzw. premii za sukces, a więc jest w tej części należne Kancelarii jedynie w przypadku „wygrania sprawy” (czyli de facto jest płatne przez bank).

Uwaga: nie odpowiadamy na pytania o koszt procesu zadawane przed sporządzeniem raportu. Pytania o koszt procesu pochodzące od osób, które nawet nie przesłały nam dokumentów zgodnie z niniejszą instrukcją, będą przez nas ignorowane.


PROGRAM Z 16 STYCZNIA 2017 r.

 tvp https://vod.tvp.pl/28365214/16012017
Obszerna lista odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dostępna jest na oddzielnej stronie (kliknij). W pierwszej kolejności zachęcamy jednak do zapoznania się z treścią zawartą poniżej.
CZY MUSZĘ SIĘ SPIESZYĆ?

Trafne jest powiedzenie, że pośpiech nie jest dobrym doradcą, ale należy pamiętać, że w terminie 10 lat od chwili zawarcia umowy kredytobiorca może utracić część uprawnień ze względu na tzw. przedawnienie. Aby zatrzymać przedawnienie, przed upływem 10-ciu lat (liczone od chwili podpisania umowy kredytu) należy złożyć w sądzie stosowny środek prawny (np. pozew). Z procesowego punktu widzenia, im wcześniej kredytobiorca ujmie swoje roszczenia w sposób formalny, tym lepiej.

Samo złożenie reklamacji w banku nie jest właściwym środkiem prawnym, tzn. nie zatrzymuje przedawnienia.
Również złożenie zawezwania opartego o niezweryfikowane wzory z Internetu, może być prawnie bezskuteczne (docierają do nas również takie sprawy).
Uwaga: istnieje pogląd, iż pozwy zbiorowe mogą nie zatrzymać przedawnienia. To jeszcze jeden z powodów, dla których Kancelaria nie składa pozwów zbiorowych.


CO JEŚLI MOJA UMOWA ZOSTAŁA PODPISANA 9 LAT ORAZ 11 MIESIĘCY TEMU?

Jeżeli już za miesiąc mija 10-letni termin przedawnienia (liczony od dnia podpisania umowy), najprawdopodobniej nie będziemy w stanie podjąć się dla Państwa czynności prawnych przed upływem 10-letniego terminu (ewentualne czynności - o ile dostrzeżemy podstawy - podejmiemy później).


CO PROPONUJE KANCELARIA?

Jeżeli z analizy danej umowy wynika, iż istnieją podstawy do formułowania wobec banku roszczeń, a Kredytobiorca zleci Kancelarii prowadzenie sprawy, wówczas Kancelaria pisemnie wzywa bank do dobrowolnego uznania tychże roszczeń. W przypadku braku pozytywnej reakcji banku, Kancelaria najczęściej rekomenduje złożenie pozwu.CO JEST CELEM POZWU?

Zakres pozwu zależy przede wszystkim od typu umowy kredytu oraz konkretnego brzmienia umowy. W przeważającej większości celem pozwu nie jest potocznie rozumiane "przewalutowanie" kredytu, ale definitywne usunięcie z umowy franka szwajcarskiego (CHF) z datą wsteczną, przy zachowaniu oprocentowania LIBOR (co potwierdzają wyroki, o których mowa niżej).

Jeżeli dana umowa kredytu indeksowanego/waloryzowanego obarczona jest istotnymi wadami prawnymi, wówczas taka "indeksacja"/"waloryzacja" winna być wyeliminowana - tak jak gdyby nigdy jej nie było. Np. przy kredytach indeksowanych wówczas okazuje się, że aktualne zadłużenie nie sięga np. 300.000 złotych, ale wynosi np. 150.000 złotych, a bank ponadto powinien zwrócić kredytobiorcy zawyżone raty, które bezprawnie pobrał.JAKA JEST FORMA PROCESU?

Kancelaria nie prowadzi postępowań grupowych (zbiorowych). W ocenie prawników Kancelarii pozwy zbiorowe są narzędziem prawnym o niższej efektywności, obarczonym szeregiem wad.

Wystarczy np. zauważyć, że wszystkie korzystne wyroki z 2016 r. dotyczące "odfrankowienia" lub zwrotu UNWW (zarówno nieprawomocne, jak i prawomocne) zapadły wyłącznie w postępowaniach indywidualnych (hybrydowych). Natomiast w postępowaniach zbiorowych (grupowych) nie było ani jednego korzystnego rozstrzygnięcia (dotyczącego odfrankowienia lub UNWW).

Kancelaria stosuje wyłącznie pozwy indywidualne w znacznej ilości (które są potocznie określane jako "pozwy hybrydowe").


CO TO SĄ "POZWY HYBRYDOWE"?

Pozew hybrydowy to potoczne określenie zwykłego pozwu indywidualnego, który jest składany przez wyspecjalizowaną kancelarię prowadzącą wiele innych podobnych postępowań w sprawach kredytów pseudofrankowych.

W naszych procesach po jednej stronie występuje kredytobiorca, a po drugiej stronie występuje bank (czyli typowy proces indywidualny). A ponieważ specjalizujemy się w zakresie kredytów pseudofrankowych i uruchamiamy wiele takich procesów, nasze pozwy zwane są "pozwami hybrydowymi".

We wszczynanych przez nas procesach każda sprawa pozostaje odrębna i nie ma łączenia z innymi sprawami (nie powstaje żadna "grupa" kredytobiorców, a także żaden kredytobiorca nie musi "czekać" na innego kredytobiorcę). W każdym naszym postępowaniu nie ma innych uczestników. Jeżeli więc ktoś Państwu oświadcza, że "zbiera grupę do pozwu hybrydowego", radzimy zachować ostrożność.

Pod względem procesowym każdy Kredytobiorca posiada własne indywidualne postępowanie sądowe dotyczące wyłącznie jego sprawy (czyli bez ułomności typowych dla pozwu zbiorowego). Jednocześnie korzystając z naszych usług Kredytobiorca jest reprezentowany przez kancelarię, która obsługując większą ilość Kredytobiorców posiada dogłębne rozeznanie problematyki kredytów "w walucie obcej" (a przy okazji posiada większą siłę negocjacyjną wobec banku).

Prowadząc w tym modelu znaczną ilość spraw przeciwko niemal wszystkim bankom “frankowym” w Polsce nasza Kancelaria zdobyła unikalne doświadczenie procesowe, które obejmuje znajomość strategii procesowej wielu kancelarii prawnych reprezentujących sektor bankowy. Nie przez przypadek mamy pierwszy w Polsce prawomocny wyrok w sprawie "odfrankowienia" oraz korzystne orzeczenia sądów pierwszej instancji (o prawomocnych wyrokach w sprawach UNWW nie wspominając).

ZAGADNIENIE (opis skrócony, poglądowy)
POZEW ZBIOROWY
POZEW HYBRYDOWY
POZEW INDYWIDUALNY
Przerwanie przedawnienia
(ochrona przed 10-letnim przedawnieniem)


Obsługa kredytobiorcy przez kancelarię z dużym rozeznaniem w sprawach bankowych
Szansa wykorzystania argumentów prawnych jednego banku przeciwko argumentom innego banku.

Większa siła negocjacyjna względem banku
Możliwość zawarcia „cichej” (pozamedialnej)
ugody z bankiem
Możliwość zwolnienia z kosztów sądowych
Możliwość "sterowania" wysokością opłaty sądowej poprzez ustalenie zakresu roszczenia
Znajomość kontrargumentów do nowych twierdzeń banku pojawiających się na rozprawie
Niezależność kosztów od ilości zainteresowanych osób
Możliwość procesowania na bazie niestandardowych umów lub z niestandardowymi aneksami
Niezależność od dostępności powiatowego
rzecznika konsumentów
Wyrok nakazujący bankowi zapłatę konkretnej kwoty
Możliwość skierowania przeciwko bankowi komornika
(po korzystnym wyroku)
Możliwość ominięcia trzeciej instancji sądowej
(skrócenie procesu)
Brak ryzyka odrzucenia pozwu z powodu
niepodobieństwa spraw (typowe ryzyko dla pozwów zbiorowych sładanych w sprawach kredytów hipotecznych)
Brak konieczności sponsorowania współuczestników niepłacących za obsługę procesu
Brak ryzyka niezłożenia pozwu w przypadku nie zebrania wystarczającej ilości członków grupy
Możliwość skierowania sprawy do sądu rejonowego
Możliwość fizycznego uczestniczenia kredytobiorcy w rozprawie (niezależnie od warunków lokalowych sądu)
Możliwość osobistego przedstawienia sądowi wydarzeń (przez kredytobiorcę)
Możliwość powołania świadków znających konkretną sprawę kredytobiorcy
Szansa uzyskania prawomocnego wyroku w ciągu 2-3 lat
Zastrzeżenie prawne: niniejsza tabela ma charakter poglądowy i odzwierciedla zapatrywanie Kancelarii na kluczowe elementy związane z szeroko pojętymi trybami procedowania roszczeń wobec banku. Kancelaria nie gwarantuje występowania w konkretnej sprawie wszystkich lub niektórych cech wskazanych powyżej. Indywidualne przymioty danej sprawy mogą znacząco modyfikować powyższe założenia, powodując nawet nieaktualność twierdzeń zawartych w powyższej tabeli.


CHCĘ URUCHOMIĆ POZEW

Zanim nastąpi wszczęcie sporu z bankiem dotyczącego Państwa sprawy, należy przeprowadzić analizę prawno-ekonomiczną, o której mowa powyżej. Po wykonanej analizie Kancelaria przedstawia Klientowi rekomendacje, a Klient podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania.CZY MOŻNA WYJŚĆ Z POZWU ZBIOROWEGO I SKORZYSTAĆ Z USŁUG KANCELARII?

Osoby, które przystąpiły do pozwu zbiorowego, zapraszamy do kontaktu z nami dopiero po definitywnym zakończeniu postępowania grupowego (prawdopodobnie w okolicach roku 2023?).
O przewidywanej dacie zakończenia pozwu zbiorowego oraz o konieczności wszczęcia następczego postępowania indywidualnego prosimy uzyskiwać informacje w kancelariach prowadzących postępowania grupowe.

Nasi Klienci pomijają etap pozwu zbiorowego i od razu przechodzą do etapu pozwu indywidualnego (potocznie zwanego hybrydowym).

CZY W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM SĄ KORZYSTNE WYROKI?


 Tak, już są. Aktualnie zapadają orzeczenia w sprawach indywidualnych (dotyczących kredytów indeksowanycy) wszczętych w 2015 r. (a niekiedy w sprawach wszczętych w 2016 r.). Prześledźmy pierwszą dziesiątkę (chronologicznie):


1. i 2.
W samym tylko kwietniu 2016 r. dwa sądy (w dwóch różnych miastach) uznały, że kredyt z nielegalnym "ufrankowieniem" jest w rzeczywistości kredytem złotowym i żadne przeliczanie na CHF nie powinno nigdy być stosowane. Potocznie mówiąc: sądy "odfrankowiły" kredyty CHF z mocą wsteczną. Ponadto sądy stwierdziły, że w związku z "odfrankowieniem" kredytów banki pobrały zbyt wysokie raty i muszą je zwrócić swoim kredytobiorcom. To w praktyce oznacza, że wirtualne zadłużenie wykreowane przez bank spada z astronomicznych wartości do wartości realnej.

3. i 4.
Trzecie korzystne orzeczenie sądowe dotyczące "odfrankowienia" kredytu zapadło 23 maja 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie. Sąd uwzględnił w całości pozew naszego Klienta domagającego się odfrankowienia kredytu CHF i wydał orzeczenie (nakaz zapłaty) bez przeprowadzania rozprawy. Sąd stwierdził, że przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości i nakazał bankowi zwrot na rzecz naszego Klienta bezprawnie pobranych rat (tzw. "nielegalna nadwyżka"). Czwarte korzystne orzeczenie wydał Sąd Rejonowy w Gdańsku w czerwcu 2016 r. Sąd przychylił się do żądań naszego Klienta o "odfrankowienie" z datą wsteczną, opierających się na zarzucie nielegalności postanowień o zastosowaniu CHF, po czym Sąd wydał przeciwko bankowi nakaz zapłaty (zwrotu) bezprawnie pobranych rat (tzw. "nielegalnej nadwyżki").

5, 6, 7, 8, 9
Piąte korzystne orzeczenie zostało wydane w czerwcu 2016 r. przez Sąd Rejonowy w okręgu bydgoskim. Szóste, siódme, ósme, dziewiąte korzystne orzeczenia w sprawie "odfrankowienia" zostały wydane przez sądy we Wrocławiu.

10
Dziesiąte korzystne orzeczenie zostało wydane we wrześniu 2016 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie (kolejny wyrok oparty o&nbps;abuzywność oraz wynikające z tego faktu odfrankowienie z datą wsteczną).

11...
Od października 2016 r. zapadają kolejne korzystne orzeczenia dotyczące "odfrankowienia" kredytów indeksowanych. W tych sprawach różne składy sędziowskie w kilku miastach Polski dochodzą do tożsamych konkluzji - wpisane do umowy nielegalne treści o CHF powodują, iż umowa kredytu od początku ma charakter kredytu złotowego. Np. w pierwszych miesiącach roku 2017 r. nasi Klienci uzyskali korzystne wyroki w sprawie tzw. "odfrankowienia" kredytów w Millennium, mBank oraz ING - wszystkie wydane przez sądy w trzech różnych miastach Polski.

CZY SĄ JUŻ PRAWOMOCNE WYROKI?


Tak, nasi Klienci uzyskali pierwszy w Polsce prawomocny wyrok dotyczący "odfrankowienia".

Prawomocność orzeczeń w sprawach przeciwko bankom nie jest nowością (w przypadku spraw UNWW staje się wręcz standardem), jednakże w tej sprawie mamy do czynienia z novum polegającym na uznaniu przez bank zasadności roszczenia opartego o abuzywność indeksacji/waloryzacji. Bank przelał Klientom na konto nadpłatę wskazaną w pozwie (wynikającą z "odfrankowienia" z mocą wsteczną), nie złożył też środka odwoławczego od wyroku. Sąd potwierdził prawomocność wyroku.

Sprawa nie może być zaskarżona przez bank do Sądu Najwyższego.

Bliższe informacje dostępne są pod tym adresem.


JAKIE JEST AKTUALNE STANOWISKO SĄDU NAJWYŻSZEGO?

W wyroku z 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt I CSK 1049/14) Sąd Najwyższy stanął po stronie kredytobiorców i oddalił skargę kasacyjną banku. Sąd Najwyższy stwierdził, że zastosowany mechanizm indeksacji do CHF (w niektórych umowach nazywany waloryzacją) "w sposób oczywisty sprzeczny jest z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta". Sąd Najwyższy ponadto kategorycznie odrzucił argumenty banku powołującego się na tzw. ustawę antyspreadową. Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego wynika, że ustawa ta nie "naprawiła" nielegalnych zapisów umowy (co jest poglądem słusznym i od zawsze reprezentowanym przez Kancelarię), a sądy mają prawo usuwać je z umów kredytowych.

Z kolei 8 września 2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. II CSK 750/15 oddalił skargę kasacyjną banku (mbank S.A.). Sąd Najwyższy potwierdził, że opracowana przez bank konstrukcja indeksacji/waloryzacji jest wadliwa.

Obydwa orzeczenia Sądu Najwyższego z 2016 r. są spójne z argumentacją Kancelarii dotychczas prezentowaną w procesach sądowych.JAKIE JEST STANOWISKO RZECZNIKA FINANSOWEGO?

Rzecznik Finansowy jest rządowym organem podejmującym działania w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. W dniu 6 czerwca 2016 r. Rzecznik Finansowy opublikował raport, w którym m.in. stwierdził, że przyjęty przez banki w Polsce mechanizm odnoszący kredyt do waluty CHF był (i jest) nielegalny.

Rzecznik Finansowy potwierdza to, co Kancelaria prezentuje w procesach sądowych już od dawna.CZY BANKI DOBROWOLNIE USUWAJĄ NIELEGALNE ZAPISY?

Spółki akcyjne prowadzące działalność bankową kierują się wyłącznie własnym interesem gospodarczym. Z tego względu z reguły nie wycofują się z nielegalnych treści w sposób dobrowolny i konieczne są działania prawne (najczęściej pozew). Z doświadczeń Kancelarii wynika, że banki stosują się do przepisów prawa dopiero wówczas, gdy zostaną do tego przymuszone wyrokiem sądu.

Owszem, zdarzają się sytuacje, w których bank zachowuje się racjonalnie i uznaje roszczenia naszego Klienta od razu po wystosowaniu przez Kancelarię oficjalnego wezwania (wówczas nie uruchamiamy procesu sądowego). Jednakże takie zachowanie banków należy traktować jeszcze jako wyjątek, a nie regułę.CZY PO ZŁOŻONYM POZWIE BANK ZAPROPONUJE UGODĘ?

To zależy od strategii danego banku. Nie można wykluczyć zakończenia sprawy w formie ugody, jednakże często bank woli przegrać sprawę i pokryć koszty sądowe, aby tylko odsunąć w czasie wyrok. Bank zazwyczaj postrzega swój interes w tzw. skali makro, a więc dla niego istotne jest to, aby nie proponować masowo ugód, które skłoniłyby setki tysięcy innych kredytobiorców do uruchamiania procesów. Z drugiej strony, z uwagi na lawinowo rosnącą ilość pozwów, ugody mogą stać się dla banków opłacalne, zwłaszcza że w indywidualnych sprawach (w przeciwieństwie do grupowych) możliwe jest zawarcie ugody, która będzie poufna, a zadowoli obydwie strony. Aktualnie ugody są zawierane w małej ilości.CZY BĘDZIE "USTAWA PRZEWALUTOWUJĄCA"?

Po pierwsze: żadna ustawa nie przyzna kredytobiorcy tyle, ile może przyznać sąd już obecnie (przynajmniej w zakresie kredytów z wadliwą indeksacją do CHF). Każda ustawa będzie kompromisem uwzględniającym interesy sektora bankowego.
Po drugie: tak zadane pytanie należy sprostować. Skoro wiele tzw. kredytów pseudofrankowych jest w rzeczywistości kredytami złotówkowymi (co potwierdzają sądy), to nie można mówić o "przewalutowaniu" kredytu PLN na kredyt PLN. Zobowiązania wyrażonego w danej walucie (PLN) nie można "przewalutować" na tą samą walutę (PLN), gdyż jest to sprzeczne z logiką.
Po trzecie: skoro banki nie stosują dobrowolnie obecnej ustawy zakazującej nielegalnych działań (w szczególności art. 3851 kodeksu cywilnego), to nasuwa się pytanie: dlaczego kolejna ustawa miałaby być wykonywana dobrowolnie, bez konieczności angażowania sądu?
Po czwarte: doświadczenia sądowe Kancelarii pozwalają przypuszczać, że prawnicy banków będą długo kwestionować ustawę w sądach. Można też przypuszczać, że sektor bankowy zakwestionuje jej zgodność z Konstytucją i podejmie kroki prawne (w takim przypadku nawet jeśli ustawa formalnie się pojawi, nie będzie realizowana).
Po piąte: w ciągu ostatnich czternastu lat banki działające w Polsce dorobiły się 440 (czterysta czterdzieści) zakazanych klauzul wpisanych do rejestru Prezesa UOKiK, a kolejne klauzule są w trakcie procedury weryfikacyjnej (kolejne wyroki zapadają na bieżąco). Problemem nie jest brak przepisów, ale niechęć banków do dobrowolnego stosowania ustaw.
Po szóste: rozmowa o bliżej nieokreślonych "przyszłych" ustawach jest korzystna wyłącznie dla banków, gdyż wiele osób zamiast uruchamiać procedury prawne, czeka na działania polityków i wpada w pułapkę przedawnienia (część uprawnień kredytobiorców wygasa wskutek biernego upływu czasu).
Po siódme: odkąd padają tego typu pytania (czyli od 1,5 roku) obserwujemy dwie prawidłowości - pytania zadawane są coraz rzadziej, a nadto zmienia się ich forma. W roku 2015 popularne było sformułowanie "kiedy będzie ustawa?", zaś w roku 2016 pojawia się sformułowanie "czy będzie ustawa?". Spontanicznie zmniejszająca się ilość zapytań o "ustawę" oraz coraz bardziej zachowawcza ich forma najwyraźniej świadczą o tym, że już mało kto wierzy w pozytywny skutek ewetualnego "projektu ustawy".

Po ósme: na konferencji prasowej 2 sierpnia 2016 r. przedstawiciele Prezydenta RP oświadczyli, że nie będzie ustawy "przewalutowującej" (ze względu na ryzyko pozwania Polski do międzynarodowych trybunałów przez zagranicznych akcjonariuszy banków; ze względu na "stabilność systemu" itp.). Warto wspomnieć, że przedstawiciele Prezydenta przytoczyli informację o korzystnych orzeczeniach sądowych w sprawie całkowitego "odfrankowienia" kredytów (oczywiście z datą wsteczną).CZY PO ZŁOŻONYM POZWIE BANK STOSUJE JAKIEŚ REPERKUSJE?

Ani jeden z naszych Klientów nie sygnalizował takich działań ze strony swojego banku. Po zawarciu umowy o świadczenie pomocy prawnej Kancelaria zwykle informuje bank, że jest powołana do reprezentowania interesów Klienta i podejmie natychmiastowe kroki prawne w przypadku jakichkolwiek nieetycznych zachowań ze strony banku.

Należy pamiętać, że takie działania banku nie tylko mogłyby być nielegalne, ale także mogłyby stanowić naruszenie dóbr osobistych konsumentów, a nawet stanowić przestępstwo, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Z naszych doświadczeń wynika, że banki są tego świadome.

Należy także pamiętać, że po wyeliminowaniu tzw. bankowego tytułu egzekucyjnego banki mają znacznie pogorszoną sytuację prawną, a na skutek korzystnych dla konsumentów zmian w przepisach w ostatnim czasie konsumenci uzyskali znaczne ułatwienia procesowe w sporach z bankami (między innymi nawet kilkadziesiąt razy zmniejszono opłaty sądowe dla konsumentów).CZY KANCELARIA PRZYJMUJE SPRAWY, W KTÓRYCH BANK WYPOWIEDZIAŁ JUŻ UMOWĘ?

Tak. Jeśli umowa zawiera zakazane postanowienia lub bank stosuje sprzeczną z prawem procedurę, rozpoczynamy obronę kredytobiorcy nawet na etapie postępowania komorniczego. Nawet na tym etapie można osiągnąć sukcesy (zob. informacje na stronie poświęconej kredytom wypowiedzianym). Oczywiście im wcześniej Klient zgłosi się do prawnika, tym lepiej. Czas odgrywa znaczną role, bardzo ważne są terminy wynikające z przepisów procesowych.
Często banki naruszają prawo albo działają sprzecznie z umową (co podlega kontroli sądowej), ale trzeba na to reagować w odpowiednich terminach.JAK WYGLĄDA STRATEGIA PROCESOWA KANCELARII?

Strategia i taktyka zależą od sprawy oraz są zmienne w czasie. Mimo że banki stosują zbliżone rozwiązania w umowach, to jednak każde postępowanie sądowe jest inne i przebiega niepowtarzalnym szlakiem. Zależy to od konkretnego składu sędziowskiego, od jego doświadczenia w tego typu sprawach, a także od strategii i taktyki procesowej konkretnego prawnika, który reprezentuje bank w danej sprawie.
Inaczej sprawę prowadzi skład sędziowski, gdy z materią kredytów "walutowych" spotyka się po raz pierwszy, a inaczej, gdy są mu one dobrze znane z praktyki orzeczniczej. Podobnie jest z przedstawicielami banków: w niektórych procesach stykamy się z prawnikami banków, którzy mają małe doświadczenie w tym zakresie, zaś w niektórych procesach z najlepszymi specjalistami w Polsce.
Taktyka w konkretnym procesie zależy więc od wielu czynników, jest ona na bieżąco dostosowywana do przebiegu konkretnego procesu, mając na względzie jak najdalej idącą ochronę interesów naszych Klientów. Oczywiście na wiele czynników nie mamy wpływu (np. światopogląd danego składu sędziowskiego lub wnioski wyciągnięte przez sędziów na bazie innego procesu), jednakże zawsze dokładamy najwyższej staranności, aby jak najpełniej zaprezentować sądowi rzeczową argumentację.CZY W SPRAWACH CHF KANCELARIA ANGAŻUJE PROKURATURĘ?

Nie. W sprawach dotyczących kredytów pseudofrankowych tą ścieżkę należy wykluczyć. Należy skupiać się na działaniach efektywnych.DLACZEGO TAK NIEWIELE KANCELARII POZYWA BANKI?

Przyczyn jest kilka:
1) W rzetelnie prowadzonym procesie przeciwko bankowi nakład pracy oraz związane z tym koszty po stronie kancelarii są znaczne (statystyczny nasz proces to przynajmniej kilkaset godzin pracy). Wynika to między innymi z ogromnej objętości pism procesowych banków (które liczą po kilkaset stron i zawierają nieraz kilkadziesiąt wniosków dowodowych oraz bardzo rozbudowane wątki poboczne), co każdorazowo wymaga odpowiedniej reakcji po stronie pełnomocnika kredytobiorcy. Z obiektywnych przyczyn nie da się poprowadzić tego typu sprawy bez znacznych nakładów.
2) A jednocześnie honorarium uzyskiwane od konsumenta jest względem ilości pracy prawników niskie (niekiedy nawet wielokrotnie mniejsze od honorarium uzyskiwanego przez prawnika od reprezentowanego przezeń banku za ten sam proces). Wynika to nie tylko z ograniczonych zasobów pieniężnych konsumentów, ale również z faktu, iż kultura korzystania z usług prawniczych w Polsce (oraz świadomość, iż usługa prawnicza jest inwestycją mającą przynieść korzyść, nie zaś zwykłą konsumpcją) dopiero się rozwija.
3) Reprezentowanie konsumentów w sporach przeciwko bankom wymaga bardzo wysokiej specjalizacji, a bardzo często również rezygnacji z obługi innych typów klientów (a zwłaszcza sektora firm).
4) Każdego dnia wielu kredytobiorców (nie składających pozwów) traci część swoich uprawnień na skutek przedawnienia. Pod tym względem jest to tzw. "rynek schyłkowy", a przez to mało atrakcyjny dla prawników.ILE WYNOSI HONORARIUM KANCELARII?

Każda sprawa jest inna i honoraria są różne - szczegóły są przedstawiane Klientowi w indywidualnej ofercie po sporządzeniu indywidualnego raportu.

Dokładamy starań, aby oferta była przystępna pomimo znacznego nakładu pracy w procesie z naszej strony. Niemniej z uwagi na – wspomniane już wyżej – korzystne orzeczenia w sprawach “frankowych” oraz aktualne, przychylne poglądy Sądu Najwyższego, zwykle zalecamy podejmowanie działań na drodze sądowej, zwłaszcza że kredyt pseudofrankowy może okazać się "studnią bez dna" (z tego ostatniego względu w trudniejszej sytuacji materialnej czasem bardziej racjonalne jest płacenie honorarium prawnikowi, niż uiszczanie kolejnych, być może ciągle rosnących i przewymiarowanych - niezgodnych z prawem - rat bankowi). Ostateczna decyzja zawsze leży w rękach naszego Klienta.SKĄD SIĘ BIORĄ INFORMACJE W INTERNECIE O BEZCELOWOŚCI OBRONY SWOICH PRAW?

Osoby skupione w organizacjach społecznych "frankowiczów" donoszą nam, że sektor finansowy ma się posługiwać agencjami wizerunkowymi (PR-owymi) działającymi w Internecie. Przejawem aktywności tychże podmiotów ma być m.in. pisanie komentarzy (negatywnych dla "frankowiczów") odwracających uwagę od faktu łamania prawa przez banki, a jednocześnie oczerniających osoby poszkodowane przez kredyty pseudofrankowe. Wydaje się, że zasadniczym celem tych działań jest zniechęcenie kredytobiorców do obrony własnych interesów na drodze prawnej.
[AKTUALIZACJA:] Ostatnio sygnalizowane są nam również przypadki podważania zaufania do prawników walczących z bankami w imieniu kredytobiorców. Wydaje się, że celem tych ataków będą zwłaszcza kancelarie uzyskujące orzeczenia korzystne dla kredytobiorców. Nie mamy możliwości weryfikowania takich doniesień, gdyż skupiamy się na prowadzeniu czasochłonnych procesów sądowych. Jeżeli kiedykolwiek dostrzegą Państwo treści szkalujące dobre imię naszej Kancelarii, prosimy o informację (tak, abyśmy mogli niezwłocznie zareagować na dokonane naruszenie).
GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

Przygotowaliśmy dla Państwa obszerną listę odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Lista dostępna jest pod tym adresem (kliknij). Gorąco zachęcamy do przeczytania tej listy zanim będą Państwo chcieli zadać nam pytanie telefonicznie lub mailowo.