TU JESTEŚ:    SPECJALIZACJE => PRAKTYKA ADWOKACKA


Centralnym punktem praktyki adwokackiej mec. Izabeli Łebko-Mazur są sprawy rodzinne, a więc wszelkie sprawy, które wiążą się z małżeństwem, związkami partnerskimi, majątkiem oraz dziećmi. W ramach praktyki rodzinnej Kancelaria zapewnia naszym Klientom pełną i wszechstronną pomoc i reprezentację w sprawach dotyczących m. in.:
 • rozwodu i separacji,
 • podziału majątku wspólnego małżonków, rozliczenia majątku związku partnerskiego (konkubinatu),
 • pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa lub ojcostwa,
 • praw do dzieci,
 • ustalenia kontaktów z dziećmi,
 • alimentów,
 • wydania dziecka,
 • porozumień wychowawczych,
 • pieczy nad dzieckiem,
 • przysposobienia,
 • opieki i kurateli,
 • umów majątkowych,
 • oraz innych.
W ramach praktyki prawa rodzinnego nasi Klienci mogą zwracać się do nas o pomoc w każdej bez wyjątku sprawie. W zakresie prowadzonej praktyki zapewniamy sporządzanie wszelkich pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, opinii prawnych, prowadzenia negocjacji i mediacji, etc.).
ilm@mazuriwspolnicy.pl


„Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu” (art. 42 ust. 2 Konstytucji RP).

Praktyka adwokacka mec. Izabeli Łebko-Mazur zapewnia kompleksową pomoc prawną i reprezentację w sprawach karnych dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych na wszystkich etapach postępowań karnych, karno-skarbowych oraz wykroczeniowych, w tym w zakresie reprezentacji przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami policji i prokuratury oraz innymi organami dochodzeniowo-śledczymi. W sprawach tych występujemy w charakterze obrońcy oskarżonego albo pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego).

Przyznanie się do winy, wyrażenie zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy (tak aby „szybko się skończyło”, „wyjść na wolność z aresztu śledczego” - to nie jedyny sposób na zakończenie postępowania karnego. Walczyć o swoje prawa - o swoje życie, należy zawsze do końca, dopóki wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem karnym.
ilm@mazuriwspolnicy.pl


Praktyka mec. Izabeli Łebko-Mazur prowadzi w sposób kompleksowy sprawy z zakresu prawa spadkowego oraz z sprawy dotyczące podziału majątku. Nasze usługi w tym zakresie obejmują przygotowywanie stosownych wniosków do sądu (zgodnie z wszelkimi wymogami proceduralnymi) oraz prowadzenie postępowań, celem uzyskania przez naszych Klientów pełnej realizacji przysługujących im w praw.

„Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit.” – „Spadek nie jest niczym innym, jak wejściem w ogół praw zmarłego.”

Ułatwiamy skomplikowaną procedurę związaną z wejściem w prawa spadkodawcy, prowadzimy sprawy związane z przyjęciem lub odrzuceniem spadku, działem spadku, a także zachowkiem.
ilm@mazuriwspolnicy.pl


Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k.   Aleja Róż 12 lok. 6   00-556 Warszawa   KRS 0000387020
Tagi: Kredyty CHF we frankach szwajcarskich indeksowane denominowane kancelaria warszawa pozwy zbiorowe pozew zbiorowy mbank millennium milenium millenium milennium ge money bre bank multibank getin noble metrobank dombank eurobank polbank ptf bank santander kredyt bank ing pko bp nordea pekao fortis bank bph bgż bzwbk bz wbk credit agricole db deutsche bank bnp paribas boś bank ochrony środowiska raiffeisen unww ubezpieczenie niskiego wkładu własnego unieważnić kredyt unieważnienie odzyskać zwrot nadpłacone składki mecenas mazur gluza łebko-mazur al.róż najlepszy prawnik prawnicy kancelaria prawna kancelaria prawnicza pozwać bank Kraków Wrocław Świdnica Świdnicy pozwałem bank pozew przeciwko bankowi II Ca 583/17, IIca583/17, IICa583/17, II Ca 1684/16, IICa 1684/16 II Ca1684/16, EUR euro jenach z warszawy wyroki sąd okręgowy sąd apelacyjny